Vapaaehtoistehtävät


Hei juuri Sinä, apuasi tarvitaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri kouluttaa tavallisia ja luotettavia aikuisia eroperheiden vapaaehtoiseen tapaamispaikkatoimintaan Kouvolassa. Tapaamispaikassa lapsesta erillään asuva vanhempi tai muu läheinen voi tavata lasta kodinomaisessa ympäristössä. Kohtaamiset ovat perheille vapaaehtoisia, ne eivät ole valvottuja tai Lue lisää…


MLL:n lapsiperheitä tukeva perhekummitoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on lisätä perheen hyvinvointia ja vahvistaa koko perheen elämänhallintaa tukemalla ensisijaisesti perheen vanhempia. Perhekummin tehtävänä on ennen kaikkea tukea perheen vanhempien vanhemmuutta, mutta on tärkeää, että jokainen perheen Lue lisää…


Oletko kiinnostunut kansainvälisyydestä ja muista kulttuureista? Haluatko tutustua Suomessa asuviin maahanmuuttajaäiteihin? Erityisesti kotona lapsiaan hoitavat maahanmuuttajaäidit jäävät helposti eristyksiin, sillä heiltä puuttuvat luonnolliset tukiverkostot eikä heillä usein ole mahdollisuutta lähteä kielikursseille. Kaikki äidit eivät saa neuvolasta tietoa esimerkiksi perhekahviloista tai Lue lisää…


Hei juuri Sinä, apuasi tarvitaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kymen piiri kouluttaa tavallisia ja luotettavia aikuisia eroperheiden Perhesatamatoimintaan. Perhesatamassa lapsesta erillään asuva vanhempi tai muu läheinen voi tavata lasta kodinomaisessa ympäristössä. Kohtaamiset ovat perheille vapaaehtoisia, ne eivät ole valvottuja tai tuettuja. Lue lisää…


Yhteensä: 4