Vuoroveto-kriisikeskus / Vuoroveto mielenterveysseura ry

Vuoroveto mielenterveysseura harjoittaa valistus- ja tiedotustoimintaa, toteuttaa alueellaan sekä hyvinvointi- että psykososiaalisia tukipalveluja, ylläpitää toimialueellaan kriisikeskusta, toteuttaa yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä kehittämishankkeita, tarjoaa koulutusta ja työnohjausta, toimii yhteistyössä mielenterveyttä edistävien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa sekä osallistuu alan kansainväliseen yhteistyöhön. Järjestö on kansalais- ja kansanterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä.

Vuoroveto-kriisikeskus tarjoaa kriisitukea arkielämän erilaisissa kriisitilanteissa. Palvelumme on lyhytkestoista 1-5 kertaan rajattua, luottamuksellista keskusteluapua, asioiden selvittelyä yhdessä tuen tarvitsijan kanssa, rinnalla kulkemista ja tarvittaessa ohjausta muiden tukitoimien piiriin. Palvelu on tarkoitettu kaikille kouvolalaisille, maksutta. Lähetettä ei tarvita ja mahdollisuus asioida nimettömänä. Tukikeskustelut toteutetaan ammattilaisten ohjauksessa toimivien, tehtävään koulutettujen vapaaehtoisten Vuoroveto-kriisitukihenkilöiden avulla Vuoroveto-kriisikeskuksessa.


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Päihde- ja mielenterveysyhdistykset

Osoitteet

  • Postiosoite

    Keskikatu 13, 3. krs, 45100 Kouvola

Yhteystiedot

Sähköposti:
info@vuoroveto.fi
Puhelin: +358 40 417 5175

Lisätietoa verkossa

Vuoroveto

Toiminta-alue

Alue
Kymenlaakso

Kunta
Kouvola

Postiosoite

Keskikatu 13, 3. krs, 45100 Kouvola