Filha ry

Toimivat palkeet – ikääntyvän hengityssairaan arki -hanke

Toimivat palkeet – ikääntyvän hengityssairaan arki -hankkeen tavoitteena on parantaa hengityssairaiden omahoitoa ja löytää yksilöllisiä keinoja sairauden kanssa pärjäämiseen.

Toimivat palkeet -hanke toteutetaan Filha ry:n, Kouvolan hyvinvointipalvelujen, Kouvolan alueen apteekkien, Pohjois-Kymen Hengitysyhdistyksen, Pohjois-Kymen Allergia- ja astmayhdistyksen ja Kuusankosken Hengitysyhdistyksen yhteistyönä. Hanke toteutetaan Stean (entinen Raha-automaattiyhdistys) rahoituksella.

Keskeisessä roolissa ovat ikääntyvät hengityssairaat ja heidän läheisensä, joiden arkisia tarpeita ja palvelujen kehittämisehdotuksia kerätään koko hankkeen ajan. Tätä tietoa hyödynnetään kehitettäessä hyvinvointipalvelujen, apteekkien ja paikallisten yhdistysten palveluja. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä näiden tahojen välillä.

Lopputuotoksena kehitetään eri toimijoiden palveluista sekä omahoitoon ja seurantaan liittyvistä asioista avoin ja julkinen palvelukartta.

Lisätietoa hankkeesta saa mukana olevilta Kouvolan eri yhteistyötahoilta sekä linkistä  http://www.filha.fi/fi/hankkeet/toimivat-palkeet

Hankkeen toimintaa voi seurata myös Facebookissa: www.facebook.com/toimivatpalkeet


Palvelemme kielillä

Suomi, Englanti

Toimiala

Yhdistys, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

sosiaali ja terveys, edunvalvonta, eläkeläistoiminta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, kansanterveys, kokemusasiantuntijuus, omaistoiminta, vaikuttaminen, kuntoutus- ja hoitopalvelut, sairastaminen, yleisötilaisuudet, vammaisuus ja invaliditeetti

Avainsanat

hengityssairaudet, hengitysyhdistys, hengitysterveys, keuhko, filha, keuhkot, hengitys

Kohderyhmä

eläkeläiset, järjestötoimijat, ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, pitkäaikaissairaat, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Osoitteet

  • Sibeliuksenkatu 11 A 1, 00250 Helsinki

    Sibeliuksenkatu 11

Yhteystiedot

Kotikunta: Filha ry, Helsinki
Sähköposti:
piritta.rantanen@filha.fi
Puhelin: 044-5674337

Lisätietoa verkossa

Filha ry

Toimivat palkeet Facebook

Toiminta-alue

Alue
Kymenlaakso

Kunta
Kouvola

Kaupunginosa / Kylä
Aitomäki, Elimäen kirkonkylä, Kiehuva, Kangas, Keltakangas, Myllykoski, Kuusankoski, Jaalan kirkonkylä, Vuohijärvi, Sippola, Inkeroinen, Voikkaa, Valkealan kirkonkylä, Valkealan Oravala, Utti

Sibeliuksenkatu 11 A 1, 00250 Helsinki

Sibeliuksenkatu 11