Yhdistysinfo.fi-palvelun sisällöntuottajarekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kipparinkatu 1
53100 Lappeenranta

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heini Maijanen
etunimi.sukunimi@socom.fi

3. Rekisterin nimi

Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelun sisällöntuottajarekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan Yhdistysinfo.fi -palveluun rekisteröityneiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Yhteyshenkilöt tuottavat sisältöä palveluun.

Rekisteriä käytetään viestintään yhteyshenkilöiden kanssa sekä palvelun kehittämiseen liittyviin tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite) sekä organisaatio, jossa rekisteröitynyt toimii.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa itse tietonsa tai tiedot saadaan henkilön edustamasta organisaatiosta. Henkilö voi myös itse päivittää tietojaan tai poistaa ne.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Sisällöt, jotka rekisteröityneet julkaisevat omaan organisaatioonsa liittyen verkkopalvelussa, ovat julkisia ja niitä voidaan siirtää eri tekniikoin näkyviin myös muihin verkkopalveluihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteriseloste on laadittu 21.4.2017.


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 21.04.2017