MLL:n tukihenkilökoulutus

06.11.2018 klo 17:00 - klo 20:00 / Koulutus/seminaari / Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri ry

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kymen piiri järjestää vapaaehtoisten tukihenkilöiden peruskoulutuksen marraskuussa Lappeenrannassa. Tukihenkilötoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Tukihenkilötoimintaan kuuluu kaveri-, perhekummi- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnat. Toiminta on rahoitettu Veikkauksen tuella. Tukisuhteen lähtökohtana on vapaaehtoinen ja tasa-arvoinen kumppanuus. Tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset haastatellaan ja he osallistuvat tukihenkilöiden peruskoulutukseen. Peruskoulutuksen lisäksi tukihenkilöt saavat säännöllistä ohjausta. Tukihenkilöt noudattavat vapaaehtoistyön eettisiä periaatteita, joita ovat mm. vaitiolovelvollisuus ja vastavuoroisuus. Koulutus on maksuton ja sisältää ruokailun. Ilmoittautumiset joko suoraan koordinaattorille (tiedot alla) tai verkkosivuilla www.kymenpiiri.mll.fi/tule-vapaaehtoiseksi/

Kaveritoiminta on suunnattu 4-17 -vuotiaalle lapselle tai nuorelle. Kaveritoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle/nuorelle turvallinen ja luottamuksellinen suhde, ehkäistä ongelmien kasautumista, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä lapsen/nuoren sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa vahvistamalla sekä laajentaa lapsen/nuoren sosiaalista verkostoa ja tukea tämän itsenäistymistä. Kaveri on tavallinen, luotettava, lasten ja nuorten auttamisesta kiinnostunut aikuinen, joka haluaa antaa tähän vapaa-aikaansa. Kaveria tarvitaan esimerkiksi silloin, jos lapsi tai nuori kokee itsensä yksinäiseksi, vapaa-ajalla ei ole mielekästä tekemistä, koulu ei suju toivotusti tai omasta lähipiiristä ei löydy aikuista juttuseuraa. Kaveri tapaa lasta tai nuorta keskimäärin pari kertaa kuukaudessa. Yhdessä tehdään niitä asioita, jotka molemmista tuntuvat mukavilta; jutellaan, pelataan lautapelejä, käydään elokuvissa tai vaikka lenkillä.

Perhekummitoiminnan tarkoituksena on lisätä perheen hyvinvointia ja vahvistaa koko perheen elämänhallintaa tukemalla ensisijaisesti perheen vanhempia. Perhekummit ovat auttamisesta kiinnostuneita ja sitoutuneita vapaaehtoisia. Perhekummin tehtävänä on ennen kaikkea tukea perheen vanhempien vanhemmuutta, mutta on tärkeää, että jokainen perheenjäsen, myös lapsi/lapset, tulee kuulluksi ja nähdyksi. Tukeminen on käytännössä kuuntelemista, keskustelemista, ylimääräisenä käsiparina olemista, yhdessä tekemistä ja välittämistä. Perhe ja perhekummit tapaavat yleensä kerran viikossa tai joka toinen viikko. Tapaamiset sovitaan yhdessä ja toteutetaan suunnitelmallisesti.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan päätavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajaäitien vanhemmuutta ja osallisuutta sekä ehkäistä heidän syrjäytymistään. Toiminnan kautta maahanmuuttajaäidit saavat ystäväkseen suomenkielisen naisen, jonka kanssa he voivat harjoitella suomen kielen puhumista sekä tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan ja tapoihin. Suomea puhuva vapaaehtoinen puolestaan pääsee tutustumaan uusiin kulttuureihin ja niiden tapoihin. Kaksisuuntainen kotoutuminen lisää ymmärrystä kulttuurien välillä ja vähentää ennakkoluuloja.

Yhteystiedot:
Julia Auvinen, julia.auvinen@mll.fi p. 0400 873 603

Sanna Kytö, sanna.kyto@mll.fi p. 040 749 9697
Virpi Meriläinen, virpi.merilainen@mll.fi p. 040 589 5584

Osoitteet

  • Kohtaamispaikka Pikku-Tirikka

    Armilankatu 33, Lappeenranta, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Etelä-Karjala

Kunta
Lappeenranta

Kohtaamispaikka Pikku-Tirikka

Armilankatu 33, Lappeenranta, Suomi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kaveritoiminta, kotoutuminen, lapsuus ja perhe-elämä, monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kehitysyhteistyö, muu, nuoruus, tukihenkilötoiminta, vapaaehtoisuus

Kohderyhmä

kaikille, kuntalaiset, vapaaehtoiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Linkkejä

MLL:n Kymen piirin kotisivut

MLL:n Kymen piirin facebook-sivut

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautumiset joko suoraan koordinaattorille tai verkkosivuilla kymenpiiri.mll.fi/tule-vapaaehtoiseksi/