Luumäen muistikahvila

09.12.2021 klo 10:00 - 11:30 / Muu ryhmämuotoinen tuki, Vertaisryhmä / Etelä-Karjalan Muisti ry

Muistikahvilat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, jossa keskustellaan kahvittelun lomassa muistiin, aivoterveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista, sekä harjoitetaan muistia monin eri tavoin. Muistikahvilat ovat Etelä-Karjalan Muistiluotsin ylläpitämää toimintaa eikä toimintaan osallistuminen vaadi muistiyhdistyksen jäsenyyttä.

Osoitteet

  • Taavetin pääkirjasto

    Virastotie 2, Luumäki, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Etelä-Karjala

Kunta
Luumäki

Taavetin pääkirjasto

Virastotie 2, Luumäki, Suomi

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Lisätiedot

toimisto@ekmuisti.fi

puh. 0400 456 088

Tilan esteettömyys

  • Tilaan pääsee pyörätuolilla
  • Tilaan pääsee rollaattorilla