Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta

Neuvottelukunta tekee näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan järjestötoimintaa ja vahvistaa järjestöjen roolia tulevan hyvinvointialueen ja kuntien kehittämistyössä ja rakenteissa, edistää järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.


Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteet

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan toiminnan keskeisenä tavoitteena on edistää hyvinvointia, kehittää ja vahvistaa alueensa järjestöjen toimijuutta ja merkitystä kansalaisjärjestöinä yhteistyössä järjestöjen, kuntien, maakuntaliiton, kuntayhtymän/hyvinvointialueen ja eri verkostotoimijoiden kesken.

Neuvottelukunta toimii alueensa järjestöjen virallisena edustajana järjestöverkostojen kautta. Neuvottelukunnan tavoitteena on turvata alueensa järjestöjen toimintaedellytykset sekä tukea kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia niin valmistelussa kuin toiminnan toteutuksessa.

Neuvottelukunta edistää alueensa järjestöjen keskinäistä yhteistyötä järjestöverkostoissa sekä yhteistyötä eri verkostotoimijoiden kesken.

Neuvottelukunta seuraa ja pyrkii vaikuttamaan edustamiensa järjestöjen edustajana työllisyydenpalvelujen rakennemuutokseen (vuoden 2024 alusta) siten, että järjestöjen rooli työllistäjänä vahvistuu entisestään ja muutokselle asetetut tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.

Neuvottelukunta toimii vahvana viestijänä järjestöverkostolle ja muille yhteistyökumppaneilla ja verkostoille.


Neuvottelukunnan tehtävät

  1. Toimii alueensa järjestöjen virallisena äänenä sekä edistää ja vahvistaa järjestöjen toiminta-edellytyksiä ja keskinäistä yhteistyötä järjestöverkoston kautta
  2. Edistää kansalaisten, järjestöjen ja yhdistysten osallisuus- ja osallistumismahdollisuuksia maakunnassa
  3. Tukee järjestöjen integroitumista entistä tiiviimmin mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja –ohjelmatyöhön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
  4. Neuvottelukunta voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja suosituksia järjestö-yhteistyön kehittämiseksi
  5. Edistää ja tukee järjestöjen ja julkisen sektorin eri toimijoiden sekä eri verkostojen keskinäistä yhteistyötä
  6. Vastaa viestinnästä ja tiedottamisesta järjestöverkostoille ja muille toimijoille
  7. Muut mahdolliset tehtävät

Yhteystiedot:

 

Puheenjohtaja                     Katja Valkeinen (katja.valkeinen@yhvi.fi)

Varapuheenjohtaja             Tuomas Valtonen (tuomas.valtonen@kouvolankorttelikodit.fi)

Sihteeri                                 Hanna Pikka (hanna.pikka@korttelikoti.fi)

Viestintävastaava               Minna Mänttäri (minna.manttari@kumppanuustalohilma.fi)


Neuvottelukunnan kokousaikataulu 2022

Keskiviikkona 27.4.2022 klo 14 alkaen (Porukkatalo, Kouvola)Muokattu viimeksi: 23.03.2022