Hankkeet


Onko asiakkaasi yksinäinen? Puuttuuko hänen päivistään mielekäs sisältö? Kutsu-hanke etsii uusia tapoja tavoittaa sosiaalisesti eristäytyneitä ihmisiä mukaan mielenterveyttä tukeviin toimintoihin. Rahoittaja STEA ja toteutus yhteistyössä Espoon kaupungin, HUS:n, Espoossa toimivien mielenterveys- ja päihdealan järjestöjen sekä Espoon seurakuntien kanssa. Hankkeen kohderyhmää Lue lisää…


Toimeksi.fi on valtakunnallinen verkkopalvelukokonaisuus, jonka avulla tehdään eri alueiden järjestötyö tutuksi ja näkyväksi. Palvelu toimii eri alueiden järjestöjen toiminnan ja tapahtumien tiedonvälityskanavana. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluu valtakunnallinen Toimeksi.fi -verkkopalvelu sekä useita alueellisia verkkopalveluita. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus on tarkoitettu kansalaisille, jotka etsivät välineitä, Lue lisää…


Tiedonvälityshanke Wolmar tuotti ja välitti tietoa erityisesti keskisuomalaisten järjestöjen ja yhdistysten omistamista ja hallinnoimista toimitiloista ja niihin liittyvästä osaamisen, laadun ja toiminnan hallinnasta. Tiloihin ja kiinteistöihin liittyvää tietoa omistajista ja toiminnoista selvitettiin ja tuotettiin päivitettynä Yhdistystori.fi-sivustolle. Omistajille ja hallinnoijille sekä Lue lisää…


Yhteensä: 154