Hankkeet


Nuovo, eli Nuorta Voimaa Järjestöihin hanke on STEA rahoitteinen 17-29-vuotiaiden nuorten työelämävalmiuksia tukeva hanke. 2014 alkanut hanke on nelivuotinen. 2017 syksyn toiminnassa keskitymme jalkauttamaan hankkeen tuloksia improvisaatioteatterin menetelmin hankkeessa mukana olevien nuoren kanssa.  


Kuminassa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Joensuun kaupunki kokeilevat ja kehittävät uutta kuntouttavan työtoiminnan mallia. Sosiaaliturvayhdistyksen kaksi sosiaaliohjaajaa vastaavat sosiaaliohjauksesta sekä työhönvalmennuksesta työtoiminnan aikana ja Joensuun alueen yhdistykset tarjoavat kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä. Kumina on tarkoitettu henkilölle, joka on kiinnostunut ja motivoitunut Lue lisää…


Tervetuloa Lähiksen lämpöön! Lähiötalon toiminnan (Ak-Stea 2017-) tavoitteena on tukea alueen asukkaiden hyvinvointia, ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä alueen asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja perheet, jotka kamppailevat taloudellisissa ja sosiaalisissa ongelmissa sekä maahanmuuttajaperheet. Lähiötalon keskeistä toimintaa ovat Lue lisää…


Närekartano – hanke on Näre ry:n hallinnoima työvoimapoliittinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Juuan Työttömät ry:n kanssa. Hankkeessa työllistämme ensisijaisesti alle 30 vuotiaita ja yli 50 vuotiaita sekä osatyökykyisiä pitkäaikaistyöttömiä korkeimmalla korotetulla palkkatuella ja lisäksi tarjoamme työkokeilupaikkoja työkyvyn selvittämiseksi sekä ammatinvaihtoa Lue lisää…


Päätavoitteena Työ! -hankkeella on, että maahanmuuttajataustaisten ihmisten osallistuminen työelämään kasvaa ja sitä kautta yhteiskunnallinen osallisuus lisääntyy. Työ! -hankkeen toiminnoissa ihmiset saavat tukea työllistymiseen keskittyen varsinkin ensimmäisen työpaikan saamiseen Suomessa. Työelämäosallisuuden kautta tavoitteena on myös tukea muuta osallisuutta. Hankkeessa tuetaan työllistymistä, Lue lisää…


IKAROS – Ikämiesten arjen osallisuuden edistäminen 2017-2019     IKAROS -hankkeessa edistetään yksin elävien ikämiesten osallisuutta ja mielen hyvinvointia etsivän vanhustyön keinoin ja ikämiesten omiin tarpeisiin pohjautuen. Hankkeessa kokeillaan keinoja yksin elävien ikämiesten tavoittamiseen, selvitetään ikämiesten omien tarpeiden lähtökohdista millaista toimintaa ja Lue lisää…


PAIKKOverkko ESR-hanke kehittää PAIKKOtyökaluja ja toimintaa. Tavoitteena on monipuolistaa osaamisen tunnistamisen työkalujen käyttöympäristöjä ja saada mukaan uusia käyttäjäryhmiä. Lisäksi tavoitteena on tiivistää yhteistyötä oppilaitosten kanssa osaamistodistusten käytön ja henkilökohtaistamisen osalta. PAIKKOverkko-hanke päättyi 31.12.2018, mutta PAIKKOtoiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Paikko


Mitä toivot tulevaisuuden asumiseltasi? AsumisenApu tarjoaa neuvontaa ikääntyvälle, kun haluat ennakoida toimivaa asumisratkaisua tai kun kaipaat tukea asumisen pulmissa. Tavoitteena on turvata itsenäinen asuminen mahdollisimman pitkään. Hankkeesta vastaa Suomen Asumisen Apu ry ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen voittovaroista vv. Lue lisää…


Lapin Kilpirauhasyhdistys ry on perustettu vuonna 2004 alueelliseksi potilasjärjestöksi, joka aktiivisten vapaaehtoisten voimin, edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa, sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa. Yhdistys on Suomen Kilpirauhasliitto ry:n pohjoisin jäsenyhdistys. Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja sen hallinnoima, STEA:n Lue lisää…


Yhteensä: 161