Hankkeet


Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hankkeen avulla vahvistetaan järjestöjen roolia ja toimintaverkostoja Pohjois-Karjalassa Siun sotessa ja maakuntauudistuksessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena kunta- ja maakuntatasolla. Hankkeen avulla tuetaan maakunnan yhdistysten ja asukkaiden digiosallisuutta osana maakunnan digistrategiaa. Järjestöasiainneuvottelukunta Janen uudistaminen ja paikallisten Lue lisää…


Sosiaaliturvayhdistysten kehittämishankkeessa pyritään tukemaan kattavasti suomalaisia sosiaaliturva- ja sosiaali- ja terveysturvayhdistyksiä ja voimaannuttamaan erityisesti pienempiä yhdistyksiä monipuolisin keinoin. Toinen hankkeen perusajatuksista on kehittää Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnasta toimiva, nykyaikainen yhteistyörakenne ja lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Hankkeessa järjestetään kehittämistyöpajoja yhdistyksille, neuvottelukunnan Lue lisää…


Tuemme, neuvomme ja koulutamme keskisuomalaisia yhdistyksiä ja yhdistämme niissä toimivia ihmisiä. Palvelemme yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja yhteisöjä, joiden toiminta liittyy ihmisten hyvinvointiin – keskisuomalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Yhdistysten käyttöön tarjoamme alueellisen tiedotuskanavan www.yhdistystori.fi. Yhdistystorin löydät myös Facebookista ja Instagramista. Palvelumme ovat yhdistystoimijoille maksuttomia. Toimintaa Lue lisää…


Nuovo, eli Nuorta Voimaa Järjestöihin hanke on STEA rahoitteinen 17-29-vuotiaiden nuorten työelämävalmiuksia tukeva hanke. 2014 alkanut hanke on nelivuotinen. 2017 syksyn toiminnassa keskitymme jalkauttamaan hankkeen tuloksia improvisaatioteatterin menetelmin hankkeessa mukana olevien nuoren kanssa.  


Kuminassa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja Joensuun kaupunki kokeilevat ja kehittävät uutta kuntouttavan työtoiminnan mallia. Sosiaaliturvayhdistyksen kaksi sosiaaliohjaajaa vastaavat sosiaaliohjauksesta sekä työhönvalmennuksesta työtoiminnan aikana ja Joensuun alueen yhdistykset tarjoavat kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä. Kumina on tarkoitettu henkilölle, joka on kiinnostunut ja motivoitunut Lue lisää…


Huom: LÄHIÖTALO on kesätauolla 13.6.-4.8. välisenä aikana! Hyvää kesää kaikille! Tervetuloa Lähiksen lämpöön! Lähiötalon toiminnan (Ak-Stea 2017-) tavoitteena on tukea alueen asukkaiden hyvinvointia, ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä alueen asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja perheet, jotka kamppailevat Lue lisää…


Närekartano – hanke on Näre ry:n hallinnoima työvoimapoliittinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Juuan Työttömät ry:n kanssa. Hankkeessa työllistämme ensisijaisesti alle 30 vuotiaita ja yli 50 vuotiaita sekä osatyökykyisiä pitkäaikaistyöttömiä korkeimmalla korotetulla palkkatuella ja lisäksi tarjoamme työkokeilupaikkoja työkyvyn selvittämiseksi sekä ammatinvaihtoa Lue lisää…


Päätavoitteena Työ! -hankkeella on, että maahanmuuttajataustaisten ihmisten osallistuminen työelämään kasvaa ja sitä kautta yhteiskunnallinen osallisuus lisääntyy. Työ! -hankkeen toiminnoissa ihmiset saavat tukea työllistymiseen keskittyen varsinkin ensimmäisen työpaikan saamiseen Suomessa. Työelämäosallisuuden kautta tavoitteena on myös tukea muuta osallisuutta. Hankkeessa tuetaan työllistymistä, Lue lisää…


IKAROS – Ikämiesten arjen osallisuuden edistäminen 2017-2019     IKAROS -hankkeessa edistetään yksin elävien ikämiesten osallisuutta ja mielen hyvinvointia etsivän vanhustyön keinoin ja ikämiesten omiin tarpeisiin pohjautuen. Hankkeessa kokeillaan keinoja yksin elävien ikämiesten tavoittamiseen, selvitetään ikämiesten omien tarpeiden lähtökohdista millaista toimintaa ja Lue lisää…


Yhteensä: 154