Hankkeet


Lähiötalon toiminnan (Ak-Stea 2017-) tavoitteena on tukea alueen asukkaiden hyvinvointia, ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä alueen asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja perheet, jotka kamppailevat taloudellisissa ja sosiaalisissa ongelmissa sekä maahanmuuttajaperheet. Lähiötalon keskeistä toimintaa ovat avoin kohtaamispaikkatoiminta (arkisin Lue lisää…


Närekartano – hanke on Näre ry:n hallinnoima työvoimapoliittinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Juuan Työttömät ry:n kanssa. Pohjois-Karjalan TE-toimisto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen ajalle 1.1.2016 – 31.12.2018. Nurmeksen kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen avustukselle työnsuunnittelijan palkkakuluihin. Hankkeessa työllistämme pitkäaikatyöttömiä korkeimmalla korotetulla palkkatuella Lue lisää…


LuonnonILO –hanke on saanut rahoituksen Joensuun seudun Leader -yhdistykseltä. Hankkeen ideana on yhdistää nuoret ja ikäihmiset luonnonantimien ja luontoretkien keinoin. Alasta kiinnostuneita nuoria koulutetaan ja työllistetään ikäihmisten luontoretkien (marja, sieni ja villiyrtti) ryhmien vetäjiksi ja samalla heidät herätellään luonnon antimien Lue lisää…


Päätavoitteena Työ! -hankkeella on, että maahanmuuttajataustaisten ihmisten osallistuminen työelämään kasvaa ja sitä kautta yhteiskunnallinen osallisuus lisääntyy. Työ! -hankkeen toiminnoissa ihmiset saavat tukea työllistymiseen keskittyen varsinkin ensimmäisen työpaikan saamiseen Suomessa. Työelämäosallisuuden kautta tavoitteena on myös tukea muuta osallisuutta. Hankkeessa tuetaan työllistymistä, Lue lisää…


IKAROS – Ikämiesten arjen osallisuuden edistäminen 2017-2019     IKAROS -hankkeessa edistetään yksin elävien ikämiesten osallisuutta ja mielen hyvinvointia etsivän vanhustyön keinoin ja ikämiesten omiin tarpeisiin pohjautuen. Hankkeessa kokeillaan keinoja yksin elävien ikämiesten tavoittamiseen, selvitetään ikämiesten omien tarpeiden lähtökohdista millaista toimintaa ja Lue lisää…


PAIKKOverkko ESR-hanke kehittää PAIKKOtyökaluja ja toimintaa. Tavoitteena on monipuolistaa osaamisen tunnistamisen työkalujen käyttöympäristöjä ja saada mukaan uusia käyttäjäryhmiä. Lisäksi tavoitteena on tiivistää yhteistyötä oppilaitosten kanssa osaamistodistusten käytön ja henkilökohtaistamisen osalta. PAIKKOverkko-hanke päättyi 31.12.2018, mutta PAIKKOtoiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Paikko


Mitä toivot tulevaisuuden asumiseltasi? AsumisenApu tarjoaa neuvontaa ikääntyvälle, kun haluat ennakoida toimivaa asumisratkaisua tai kun kaipaat tukea asumisen pulmissa. Tavoitteena on turvata itsenäinen asuminen mahdollisimman pitkään. Hankkeesta vastaa Suomen Asumisen Apu ry ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen voittovaroista vv. Lue lisää…


Lapin Kilpirauhasyhdistys ry on perustettu vuonna 2004 alueelliseksi potilasjärjestöksi, joka aktiivisten vapaaehtoisten voimin, edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa, sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa. Yhdistys on Suomen Kilpirauhasliitto ry:n pohjoisin jäsenyhdistys. Lapin Kilpirauhasyhdistys ry ja sen hallinnoima, STEA:n Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä yhteiskunnan ajankohtaisissa uudistuksissa. Alunperin hanke aloitettiin järjestöjen aseman turvaamiseksi maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hanketta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hankkeen toiminta Hanke toimii yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa Lue lisää…


KATHY (Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittäminen) on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus  STEA:n rahoittamaa kehittämistoimintaa. KATHYn tavoitteena on tukea maakunnan yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä ihmisten osallisuutta toimimalla erityisesti yhdistysten viestinnällisenä ja tietoteknisenä tukirakenteena KATHYN KESKEISIÄ TOIMINTAMUOTOJA: Joensuun Kansalaistalon Lue lisää…


Yhteensä: 141