Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke

01.05.2019 - 30.04.2021

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudulla asuvien yksinäisten ikäihmisten kotona asumista. Hankkeen tavoitteet ovat:

  • tavoittaa maaseudulla asuvia yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevien ikäihmisiä
  • ohjata yksinäisyyttä kokevia ikäihmisiä heitä kiinnostavien toimintojen ja harrastusten pariin
  • vahvistaa yhteistyötä ikäihmisten itsensä, heidän läheistensä, yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden, seurakunnan ja kaikkien ikäihmisten parissa työskentelevien välillä

Hanketta toteutetaan 4-6 pilotointialueella Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Jokaisella alueella sovitaan yhdessä ikäihmisten, heidän läheistensä, paikallisyhdistysten, seurakunnan ja kunnallisten toimijoiden kanssa etsivän vanhustyön menetelmistä yksinäisten vanhusten tavoittamiseksi. Alueilla kartoitetaan olemassa olevat kohtaamispaikat ja toiminta sekä järjestetään vanhusten toiveiden pohjalta uutta toimintaa. Ikäihmisiä ohjataan toimintaan aktiivisella tiedotuksella. Lisäksi pilotointialueilla järjestetään vapaaehtoistoiminnan valmennusta.

Osoitteet

Helmi-hanke

Yhteistyökumppanit

seurakunta
yhdistykset ja järjestöt
yksityiset palvelutuottajat