Digipaja

01.11.2017 - 31.10.2018

Leader-rahoitteinen hanke, Ikioma Ihana Imatra -projektin osahanke, 8 asiakasta kiinnittyy.

Hankkeen avulla TyönVuokselle syntyy uusi toimintamalli: digitointipaja, jonka toimintaa kehitetään yhteistyössä yhdistystoimijoiden kanssa. Toteutus monipuolistaa Taitotilan tehtäviä. Digitointipajassa valmentautujat perehtyvät digitointityön ohessa arvokkaaseen Imatra-aiheiseen kokoelmaan ja heidän kotiseututietämys ja -kiintymys kasvaa. Yhdistystoimijoista koostuva tukiverkosto osallisuus digitoidun aineiston esilletuonnin ja käytön suunnitteluun ja etsii lisää kokoelmia digitoitavaksi.

Yhteydet: Niina Klemolin puh. 040 830 5802

Osoitteet