Hankkeet


YHES-kohtaamispaikka-hanke on kolmevuotinen (2020–2022) STEA:n rahoittama hanke, jota hallinnoi MIELI Etelä-Karjalan Mielenterveys ry.  Hankkeen tavoitteena on perustaa avoimia kohtaamispaikkoja jokaiseen Etelä-Karjalan kuntaan sekä virtuaalisia kohtaamispaikkoja. Hankkeen kautta otetaan käyttöön myös MIELI ry:n kriisiauttamisen linjausten mukainen henkilökohtainen tukisuhdetoiminta. YHES-kohtaamispaikat toimivat matalalla Lue lisää…


Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudulla asuvien yksinäisten ikäihmisten kotona asumista. Hankkeen tavoitteet ovat: tavoittaa maaseudulla asuvia yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevien ikäihmisiä ohjata yksinäisyyttä kokevia ikäihmisiä heitä kiinnostavien toimintojen ja harrastusten pariin vahvistaa yhteistyötä ikäihmisten itsensä, heidän läheistensä, yksityisen, Lue lisää…


Aiko-rahoitteinen hanke. Yhteistyössä LUT:n, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Saimaan Ammattikorkeakoulu ja Laptuote-säätiö sr. kanssa. Tutkimushankkeen tavoitteena on testata digitaalisuuteen perustuvia toimintamalleja, jotka voidaan ottaa käyttöön lisäkehityksen jälkeen. Yhteydet: Kirsi Reiman puh. 040 832 1087


K-S Te-toimisto, työllisyyspoliittinen avustus, 90 kiinnittyvää asiakasta Hankkeen päätavoite on työttömien työhakijoiden työllistäminen palkkatuella, siten että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa jokin muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi Hanke parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja edistää Lue lisää…


Palvelun tavoitteena on, että asiakas työllistyy avoimille työmarkkinoille, työllistyy palkkatuella yritykseen, oppisopimuskoulutuksen aloittaminen tai palvelun enimmäiskeston täyttyminen (5kk). Palvelu voi myös päättyä opiskelun alkamiseen tai yritystoiminnan käynnistymiseen. Palvelu sisältää asiakkaan kanssa tehtävän alku- ja osaamiskartoituksen sekä asiakkaan kanssa määriteltävät tavoitteet. Lue lisää…


Stea-rahoitteinen hanke. Yhteistyössä IntoPajat ry:n kanssa. Kohtaamispaikka kuntalaisille, yhdistyksille ja viranomaistahoille. Tavoitteena vahvistaa kuntalaisten osallisuutta omaan elämään, yhteiskuntaan ja työelämään. Siun Olkkari tarjoaa tietoa eri palveluista, neuvontaa ja ohjausta, teemaviikkoja ja niihin liittyvään toimintaa. Siun Olkkarista jaetaan pitkäaikaistyöttömille uimahalli/kuntosalilippuja. Yhteydet: Lue lisää…


Leader-rahoitteinen hanke, Ikioma Ihana Imatra -projektin osahanke, 8 asiakasta kiinnittyy. Hankkeen avulla TyönVuokselle syntyy uusi toimintamalli: digitointipaja, jonka toimintaa kehitetään yhteistyössä yhdistystoimijoiden kanssa. Toteutus monipuolistaa Taitotilan tehtäviä. Digitointipajassa valmentautujat perehtyvät digitointityön ohessa arvokkaaseen Imatra-aiheiseen kokoelmaan ja heidän kotiseututietämys ja -kiintymys Lue lisää…


Elinvoimaa ja osallisuutta -hanke (ESR) käynnistyi Lappeenrannassa huhtikuussa 2016\. Hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaista itsestään lähtevää toimintaa, vahvistaa asuinalueiden yhteishenkeä, parantaa sosiaalisia kontakteja sekä ylläpitää työ- ja toimintakykyä asukkaiden keskuudessa. Toiminnan avulla mahdollistetaan asukkaiden itsensä ideoimaa ja toteuttamaa toimintaa, esimerkiksi Lue lisää…


Hankkeen rahoittaja on STEA Tavoitteena on ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen, viriketoiminta, osallistaminen ja tietoteknisten taitojen opastus sekä vertaisohjaajien kouluttaminen. Sosiaalista kulttuuria, taidetta ja hyvinvointia – Iloa ikään – koskaan ei ole liian myöhäistä. Saatujen kokemusten taltiointi valokuviksi ja videotallenteiksi. Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Lue lisää…


Yhteensä: 9