Etelä-Karjalan Kumppanuuspöytä


Etelä-Karjalan Kumppanuuspöydässä on tällä hetkellä edustus 12 järjestökategoriasta ja 20 järjestöstä, kaikista maakunnan kunnista sekä Etelä-Karjalan liitosta ja Eksotesta.
Lisäksi asiantuntijajäsenet Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomista ja Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä.

Kumppanuuspöydän tärkein tavoite on valmistella yhteistyössä maakuntaa koskeva järjestöstrategia, johon kaikki Kumppanuusverkoston toimijat voivat sitoutua. Kumppanuuspöytä kokoaa monipuolista kokemuksellista tietoa järjestökentältä sekä järjestöjen ja julkishallinnon yhteistoiminnasta.

Tämän tiedon ja avoimen keskustelun pohjalta kehitetään yhteistyötä ja luodaan edellytykset järjestöstrategian tekemiselle. Kumppanuuspöytä tekee aloitteita, antaa lausuntoja eri viranomaisille sekä nimittää pyynnöstä järjestöjen edustajat maakunnallisiin toimielimiin.

Kumppanuuspöydän toimintaa koordinoi Etelä-Karjalan Yhdistykset ry, https://www.ekyhdistykset.fi/.
Lisäksi yhdistys hallinnoi Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto-hanketta, joka kehittää eri toimijoiden yhteistoimintaa ja viestintää.
Hankkeen toteutuksesta vastaa projektipäällikkö Anna-Maija Ahonen, p. 044 979 1109, anna-maija.ahonen@ekyhdistykset.fiMuokattu viimeksi: 24.01.2022