Yhdistysinfo (Kaakkois-Suomi)


Nuorten Ystävien Komiasti Opintiellä -hankkeessa Seinäjoella kokeillaan ryhmämuotoista Elämyspaja-toimintamallia, jolla ehkäistään koulupudokkuutta ja opintojen keskeyttämistä koulutuskeskus Sedun toisen asteen oppilaitoksessa. Pajajaksojen tulokset ovat olleet lupaavia: kahden vuoden aikana osaamispisteitä on suoritettu jo yli 650. Lue lisää


Oppaan on tarkoitus toimia yhtenä avauksena ajankohtaisessa keskustelussa nuorten ajanviettoon ja sitä kautta nuorisotyön kehittämiseen liittyen. Nuorisotyössä on tärkeää seurata nuorten maailmaan liittyviä trendejä, ja muokata toimintatapoja niiden mukaan. Tällä hetkellä nuorisotyölle on selkeä tarve nuorisotalojen lisäksi myös asemilla, kaduilla Lue lisää…


Mitä ovat Säpinäsataset? Säpinäsataset ovat Pohjois-Kymen Kasvun omaa nuoriso-Leader-rahoitusta nuorten itsensä ideoimiin yleishyödyllisiin pieniin projekteihin. Säpinäsataset rahoitetaan ohjelmakaudelta 2007-2013 käyttämättä jääneillä kuntarahoilla ja rahoitusta on varattu tähän tarkoitukseen 10 000 €/vuosi. Rahoituksesta päättää Kasvun nuorisojaosto. Kuka voi hakea Säpinäsatasia? Tukea Lue lisää…


Innokylän innovaatiokatsaus jäsentää ja luo kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleista. Innovaatiokatsauksessa on kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, millaisia rakennusaineita toimintamalleista saadaan uuden SOTE-järjestelmän mukaiseen työnjakoon ja toimintatapoihin. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uusia trendejä. Lue lisää


Ikäinstituutti on julkaissut oppaan, joka tarjoaa välineitä keskustelujen käynnistämiseen erilaisissa iäkkäiden ryhmissä ja tapahtumissa. Sen avulla niin vapaaehtoiset, opiskelijat, läheiset kuin ammattilaisetkin voivat helposti löytää innostavia tapoja löytää elämäntaitojen ja mielen hyvinvoinnin osaamisen äärelle iäkkäiden kanssa. Oppaan löydät täältä


Visuaalisesti ja teknisesti uudistunut Yhdistysinfo.fi –palvelu julkaistaan 29.5.2017 tutussa osoitteessa www.yhdistysinfo.fi uusien toiminnallisuuksien kera. Uudessa järjestelmässä yhdistyksen omia tietoja pääsee nyt myös muokkaamaan ja tuottamaan itse kirjautuneena käyttäjänä ilman ylläpidon erillistä hyväksyntää. Palveluun kirjautuneena toimijana voit yhdistyksesi perustietojen lisäksi julkaista Lue lisää…


Mukaan mahtuu vielä Avoimet kylät -päivä 10.6.2017 lähestyy ja valmistelut on täydessä vauhdissa. Mukaan on ilmoittautunut nelisenkymmentä kylää, ja lisää mahtuu! Mikäli haluatte vielä mukaan päivän rientoihin järjestäjän roolissa, niin ilmoittakaa tapahtumistanne mahdollisimman pian: elina.seppanen(at)c583ff195f0121afe290ef33197ecb6bkymenkylat.fi Tapahtumapäivän valtakunnallinen verkkosivusto: www.avoimetkylat.fi. Tapahtumat Lue lisää…


Yhteensä: 260