Yhdistysinfo (Kaakkois-Suomi)


Mitä partiossa tehdään ja miksi myydään adventtikalentereita? Partio on toimintaa nuorilta nuorille. Lippukuntamme toimintaan osallistuu viikoittain 7–22 -vuotiaita lapsia ja nuoria, joille partio on tärkeä harrastus. Yksikään partiolainen ei jää seuraamaan vierestä, vaan kaikki pääsevät mukaan ja tekemään itse. Teemme Lue lisää…


Vuonna 2011 perustetun Minela Säätiön tehtävä on nuorten osallisuuden ja kehittymisen tukeminen. Avustukset jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Avustuksia nuorisotyölle voivat hakea kerhot, yhdistykset ja seurat. Säätiö voi jakaa avustuksia myös haastavassa taloudellisessa tilanteessa olevia Lue lisää…


THL on avannut verkkokoulun, joka on tarkoitettu avuksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita eri kulttuureista. Mm. kulttuurien kohtaamisessa on kyse yksilön kohtaamisesta opi ymmärtämään miten kulttuuri näkyy omassa ja asiakkaiden käyttäytymisessä ja valinnoissa miten voit helpottaa kommunikointia Lue lisää…


Kasvun strategiset kärkihankkeet, Leader-rahoitteinen Paikallista kasvua kyliin ja yrityksiin sekä ESR-rahoitteinen Uusi tapa toimia -hanke ovat päättymässä. Uusi tapa toimia -hanke esittelee tuloksiaan Marrasleimahdus-tapahtuman yhteydessä Kouvolan Porukkatalolla lauantaina 17.11.2018 klo 10:30-11:30. Hankkeessa on mm. perustettu Kouvolan yhdistysten yhteinen Kaikumedia, autettu Lue lisää…


Saimaan ammattikorkeakoulun hallinnoima REIMA-hanke järjestää yhteistyössä Kaakkois-Suomen alueen Leader-ryhmien kanssa Roadshow-kiertueen, jonka aikana esitellään REIMA-hankkeen palveluita erityisesti yrityksille ja haravoidaan ideoita, jotka olisivat jalostettavissa kultaharkoiksi. Hankkeen tarkoituksena on etsiä palvelu- ja tuoteideoita, jotka yritykset voivat tuotteistaa hankkeen asiantuntijoiden apua hyödyntäen. Lue lisää…


Pohjois-Kymen Kasvu tiedottaa: Anjalankoski-rahoituksen ja Säpinäsatasten käynnissä olevat hakujaksot päättyvät 31.10.2018. Anjalankoski-rahoitus on kokeilurahoitusta, joka on tarkoitettu yleishyödyllisiin pieniin investointeihin ja kehittämisprojekteihin, ideoiden testaukseen, toimintamallien kehittelyyn, mikroyrittäjyyttä tai elinkeinotoimintaa yleisesti edistävään toimintaan sekä asiantuntija-avun hankkimiseen mikroyrityksen kehittämistä varten entisen Anjalankosken Lue lisää…


Kasvun pienet investoinnit -teemahanke on tällä ohjelmakaudella Kasvun rahoittamista hankkeista suurin. Hankkeeseen on koottu avoimella haulla 24 alahanketta, joissa toteutetaan yhdistysten pieniä investointeja. Alahankkeissa on mm. asennettu ilmalämpöpumput viiteen kylätaloon, kunnostettu kahden kylätalon jätevesijärjestelmät sekä tehty kunnostuksia ja parannuksia mm. Saukonkallion Lue lisää…


Kumppanuustalo Hilma on yhdistysten koti ja monipuolinen kansalaistoiminnan keskus. Hilmalla on tänä syksynä luvassa monipuolista kaikille avointa matalankynnyksen toimintaa, luentotilaisuuksia sekä tapahtumia. Toiminta järjestetään yhteistyössä yhteistyöverkostojen, paikallisten yhdistysten, aluejärjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden voimin. Esimerkkinä voisi mainita vasta alkaneen perhekahvila-toiminnan, joka toteutetaan Lue lisää…


Vammaisten ihmisten on saatava tarvitsemansa tuki ja palvelut ensi sijassa lähipalveluina. Heidän on voitava käyttää esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen voimaan tultua toimintansa aloittavia sosiaali- ja terveyskeskuksia valintansa mukaan ja esteittä. Näin toteavat YTM Riitta Hakoma ja sosiaalineuvos, YTM Markku Niemelä, Lue lisää…


Yhteensä: 248