Yhdistysinfo


Kymenlaakson Liikunta järjestää yhteistyössä Kouvolan Sanomien ja Kymen Sanomien kanssa äänestyksen Kymenlaakson vuoden 2017 parhaasta urheilusaavutuksesta. Äänestys on avoinna 8.1.2018 – 15.1.2018. Yksi ääni käytettävissä / toimiva sähköposti osoite. (Paperiset lehden kupongit tulee olla perillä 16.1 aamulla). Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Lue lisää…


  Tervehdys Heikintalolta! Heikintalolla on uudet kotisivut. Käy tutustumassa niihin: www.heikintalo.fi Heikintalon lehti on entistä ehompi ja kätevämpi lukea netissä. Heikintalon lehti 3/2017: https://issuu.com/heikintalo/docs/lehti_3.3 Heikintalon lehti 4/2017: https://issuu.com/heikintalo/docs/lehti1.1 Uusi sähköpostiosoitteemme on heikintalot@gmail.com Vastaathan tähän Heikintalon kyselyyn, kiitos: https://fi.surveymonkey.com/r/8MSQN3X   Esittelemme mielellämme toimintaamme uudessa toimitilassamme Lue lisää…


Organisationer och föreningar har mycket insikt, kunskap och erfarenhetsexpertis som det blivande landskapet Nyland behöver i planeringen av social- och hälsoservicen och främjandet av välfärd och hälsa. Partnerskapsnätverket Kumaja har som uppgift att utveckla samarbetet mellan nyländska sote-organisationer samt öka Lue lisää…


Järjestöissä on runsaasti tietoa, taitoa ja kokemusasiantuntijuutta, jota tarvitaan tulevan Uudenmaan maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kumaja-kumppanuusverkoston tehtävänä on kehittää Uudenmaan sote-järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja lisätä järjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteuttamiseen. Järjestötoimija, vastaa Lue lisää…


Anjalankoski-rahoituksen tavoitteena on aktivoida entisen Anjalankosken alueella toimivia yhdistyksiä, yhteisöjä ja mikroyrityksiä. Rahoitukseen käytettävät varat on saatu Anjalankosken kaupungilta ohjelmakauden 2007-2013 Leader-toimintaan ja ne on sovittu Kouvolan kaupungin kanssa käytettäväksi Anjalankoski-rahoitukseen. Kaikkiaan rahoitusta on käytettävissä n. 24 000 euroa. Tukea Lue lisää…


OTA-ohjauskartta-aineisto on koottu tukemaan terveydenhuollon ammattilaisia motivoivassa elintapaohjauksessa. Se toimii ikään kuin karttana ja suunnistuksen tukena muutosohjauksen poluilla. Materiaalin avulla ohjaajan on helppo auttaa asiakasta konkreettisen muutossuunnitelman laatimisessa. Aineistosta löytyy puheeksi ottoa ja ohjausta havainnollistavia ohjauskuvia, testilomakkeita, muutossuunnitelmalomakkeita sekä oppaita. Lue lisää…


Syliä tähteeksi – Järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä tarjoaa tuoreen, arkisen ja ihmisläheisen näkökulman järjestöjen maailmaan. Kirja esittää, että järjestöt ovat parhaimmillaan silloin, kun ne tukevat ihmisiä elämän siirtymissä. Järjestöt sanovat mielellään olevansa lähellä ihmistä ja tuovansa ihmisen äänen esiin. Lue lisää…


Kumppanuustalo Viikarilla aloitellaan ihan uudenlaista yhdessäoloa ja toimintaa maksuttoman Leffaklubin merkeissä. Tarkoitus on kokoontua Viikarin ensimmäisessä kerroksessa, Kohtaamispaikka Loistossa katsomaan yhdessä elokuvia joka makuun, jotain lapsille ja jotain vähän vanhemmillekin. Leffaklubi on esteetön ja myös elokuvatarjonnassa pyritään kokeilemaan vähän kaikille Lue lisää…


Duunista toimeen -hanke päättyy tämän vuoden lopussa, mutta hankkeen aikana aloitetut palvelut eivät katoa. 1.1.2018 käynnistyy Rekrystä toimeen -hanke, joka jatkaa työtä nuorten työllistämisen parissa. Kohderyhmänä ovat edelleen 17-29-vuotiaat kouvolalaiset ja iittiläiset nuoret (aikuiset) sekä alueen työnantajat. Duunista toimeen -hanke Lue lisää…