Aluepalvelu


Hallitus on päättänyt, että tulevaisuudessa kuntien sijaan 18 maakuntaa vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Valinnanvapaudesta säädetään erillinen laki, jonka mukaan ihminen saa valita itselleen sosiaali- ja terveyskeskuksen eli sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön, ja listautua niiden asiakkaaksi. Palveluntarpeen arvioinnin jälkeen asukkaat voivat Lue lisää…


Sosiaali- ja terveysalalla järjestöjen suunnitelmallinen yhteistyö yritysten kanssa on vielä suhteellisen harvinaista. Yritysyhteistyön merkitys saattaa tulevina vuosina kuitenkin korostua entisestään. Järjestöjen kannalta tärkein motiivi on usein varainhankinta. Yritys puolestaan saattaa ryhtyä yhteistyöhön järjestön kanssa imagosyistä tai sen takia, että yhteistyö Lue lisää…


Tämä materiaali antaa eväät tarinatyöpajojen suunnitteluun ja toteutukseen eri kohderyhmien kanssa. Aineisto on tuotettu Kansalaisareenan Yhdessä välittävä tulevaisuus-kirjoituskilpailun tueksi. Kutsumme yhteisöjä eri puolilla Suomea järjestämään matalan kynnyksen tarinatyöpajoja ja kannustamaan toimijoitaan kirjoittamaan vapaaehtoistyöstä ja vertaistuesta. Lue lisää.


Yhteistyö ja asukkaiden mukaan saaminen on entistä tärkeämpää paikallisten palvelujen ja olojen kehittämisessä. Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen hankkeessa on tuotettu opas yhteisöllisen innovoinnin tueksi. Opas julkaistiin 25.4. yhteisöllisen innovoinnin tuotteistusprojektin päätösseminaarissa Kuntatalolla. Tuotteistushanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto. Yhteisöllinen innovointi kehittää paikallista ja Lue lisää…


Ihimiset.fi ja lappilaiset.fi -verkkopalvelujen uudistuessa Pohjois-Suomen järjestötoiminnan ja hyvinvoinnin uutiskirje Puolen Suomen uutisia lakkautetaan. Kansalais- ja järjestötoiminnan verkkopalvelut uudistuvat toukokuussa: Uusi ihimiset.fi (Pohjois-Pohjanmaa) julkaistaan 15.5. ja lappilaiset.fi (Lappi) 18.5. alkaen. Alueiden yhteinen uutiskirje Puolen Suomen uutisia ilmestyy viimeisen kerran 28.4.2017. Lue lisää…


Julkinen ja yksityinen sektori eivät pysty vastaamaan kaikkiin tarpeisiin, joita meillä kansalaisilla on. Kaipaamme yhteistä tekemistä tärkeiksi katsomiemme asioiden puolesta. Tämä vapaaehtoisuuteen perustuva arvopohjainen yhteistoiminta on koko kolmannen sektorin kansalaisjärjestötoiminnan ydin. Yhdessä oleminen ja tekeminen tuottavat sosiaalista pääomaa, yhteisöllisyyttä ja Lue lisää…


Viime syksynä Suomi raportoi Euroopan neuvostolle siitä, miten hyvin se turvaa tietyt ihmisoikeudet Suomessa. Raportti käsitteli terveyttä, sosiaaliturvaa, vanhustenhoitoa sekä köyhyyttä ja syrjäytymistä koskevia Euroopan sosiaalisen peruskirjan artikloja. Ihmisoikeusliitto ja Suomen sosiaalioikeudellinen seura ovat laatineet oman varjoraporttinsa. Raportissa nousee esiin Lue lisää…


Yhteensä: 733