Aluepalvelu


Vuoden 2019 TERVE-SOS -palkinnon teemana on Hyvinvointiteknologia. Oletteko kehittäneet ratkaisun, jossa teknologian käyttö helpottaa ja mahdollistaa ihmisen osallistumista ja itsenäisyyttä. Tai keksineet hyödyntää vanhaa teknologiaa uudella tavalla, vaikkapa yhdistäneet uutta palvelua tai toimintatapaa teknologiaan. Haemme kilpailuun toimintamalleja ja ratkaisuja, joissa Lue lisää…


Perhekeskussuunnitelmat etenevät hitaasti, mutta varmasti ympäri Suomea. Lapissakin halutaan kartoittaa tarkemmin, mitä kaikkea alueemme järjestöt ja seurakunnat tekevät ja mihin kaikkeen pystymme perhekeskuksissa ympäri maakuntamme. Tietoja hyödynnetään sekä hankkeessamme, Lapin perhekeskustoiminnan kehittämisessä ja lisäksi tieto on saatavilla järjestöverkostojen käyttöön Lapissa. Lue lisää…


Osallistuin tuoreena yhdistysagenttina Limingan kunnan järjestämään Osallisuusiltaan 6.2.2019 Lakeustalolla. Limingan kunta on käynnistänyt koko kuntaa koskevan osallisuustyön kehittämisen. Osallisuustyön tuloksena kehitetään kunnan osallisuusmalli, jonka tavoitteena on selkeyttää ja tuoda yhteen erilaisia vaikuttamisen tapoja ja väyliä sekä toimia myös kunnan työntekijöille Lue lisää…


Jeesaan-hanke on tuottanut materiaalia vapaaehtoistoiminnan kurssien järjestämiseen Osaamista vapaaehtoistyöstä – opettajien opas vapaaehtoistoiminnan kurssille Opas on runsas tietopaketti opettajille ja kaikille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Vapaaehtoistoiminnan kurssi – menetelmiä ja kurssirunko Opas on käytännön opas nuorten vapaaehtoistyön kurssin vetämiseen. Jeesaan – Vapaaehtoistoiminnan Lue lisää…


Hyvä Vastaanottaja! Lapin maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on 15.10.2018 hyväksynyt Lapin maakuntaohjelman 2018–2021 (Lappi-sopimus) toimeenpanosuunnitelman vuosille 2019–2020. Euroopan unionin ohjelmakauden 2014-2020 toteutus jatkuu sekä Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman että kansainvälisten rahoitusohjelmien toteuttamisessa vuoteen 2023 saakka. Uusia hankkeita rahoitetaan edelleen ja Lapin toimijoille Lue lisää…


Järjestöt keskittyivät raportissaan YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ihmisoikeusloukkauksiin ja sopimuksen toimeenpanon koskeviin puutteisiin.  Raportissa järjestöt toivat esiin seuraavaa: Vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kohtaamaan syrjintään puututtava Syrjinnän vastaista lainsäädäntöä vahvistettava ja translaki uudistettava Intersukupuolisille lapsille suoritettavat lääketieteellisesti Lue lisää…


Hei! Olen Riku Viitanen, 31-vuotias sosiaalityön opiskelija Lapin yliopistolta. Etsin haastateltavia tutkielmaani jossa selvitän, miten palveluntarjoajien kilpailutuksesta johtuva henkilökohtaisen avustajan, tai palveluntarjoajan vaihtuminen on vaikuttanut autismin kirjon henkilön arkeen. Kiinnostus aiheeseen tulee omasta kokemuksestani henkilökohtaisena avustajana. Jos toimit edunvalvojana, tai Lue lisää…


Kolmas sektori on merkittävä työllistäjä. Järjestöjen ja säätiöiden palkkatyöpanos on vuositasolla noin 5 % koko kansantalouden palkkatyöstä. Tämä on enemmän, kuin esimerkiksi alkutuotannon osuus. Millaiselta näyttää näin merkittävän sektorin työntekijöiden hyvinvointi? Varsin paradoksaaliselta ainakin YTT Kirsikka Selanderin tuoreen väitöstutkimuksen mukaan. Lue lisää…


Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatusta Järjestöoppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Järjestöopas on jaettu 5 osioon. Järjestöjen hyvä hallinto Talous ja hankinnat Järjestötoiminnan kehittäminen Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttaminen Viestintä järjestöissä Tutustu oppaaseen


Yhteensä: 353