Uutinen


Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on julkaissut avustusehdotuksensa kesällä 2018 sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien valtionavustusten jaosta. STEA:n erillishaussa on ollut keväällä haettavissa kolme uutta avustusohjelmaa, joista Pohjois-Savoon on ehdotettu myönnettäväksi avustus seuraaville yhdistyksille. Paikka auki II – osatyökykyisten ja nuorten Lue lisää…


Kouvolan kaupunki ja Sijaishaltija Oy ovat käynnistäneet ensimmäistä kertaa Kouvolassa Kesäduuni-kampanjan, jonka tarkoituksena on työllistää 180 kouvolalaista 9-luokkalaista tai vuonna 2002 syntynyttä nuorta kahdeksi viikoksi. Nuori työskentelee 60 tuntia, ja ansaitsee itselleen 360 euroa. Työnantajalle yhden työntekijän hinta on 266 Lue lisää…


Kasvun pienet investoinnit -teemahankkeessa kootaan yhteen joukko alahankkeita, jotka olisivat yksinään kustannuksiltaan liian pieniä rahoitettaviksi ns. normaaleina Leader-rahoitteisina hankkeina. Alahankkeiden haku päättyy 31.5.2018 ja hakemus tulee olla toimitettu viimeistään tuolloin Kasvun toimistolle. Yksittäinen alahanke voi olla kustannuksiltaan 1 000-13 000 Lue lisää…


Amaze Me Leader – Change Makers on kansainvälinen maaseudun kehittämishanke, jonka osana toteutetaan seikkailuleiri Skotlannissa. Mukaan haetaan nyt nuoria Suomesta. Skotlantilainen Dumfries & Galloway LEADER järjestää elokuussa 2018 AML-seikkailuseminaarin, joka on suunnattu EU-jäsenmaiden 18-29 -vuotiaille nuorille. Viime kesänä Amaze Me Lue lisää…


Vapaaehtoisuus on Suomessa yhä suositumpaa. Jopa 40 prosenttia väestöstä tekee vapaaehtoistyötä tällä hetkellä, kun vapaaehtoisena toimi 33 prosenttia kolme vuotta aiemmin. Tämä selviää Kansalaisareenan, Kirkkohallituksen ja Opintokeskus Siviksen Taloustutkimuksella teetetystä kyselystä. Lue lisää Kansalaisareenan julkaisusta Myös nuorten tekemän vapaaehtoistyön määrä Lue lisää…


Yhdistykset keräävät ja käsittelevät erilaisia henkilötietoja esimerkiksi jäsenistään. Toukokuussa 2018 henkilötietoihin liittyvä lainsäädäntö uudistuu, kun uusi EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5. alkaen. Tietosuoja-asetus koskee jokaista henkilötietoja käsittelevää organisaatiota – myös yhdistyksiä. Käsittele ja säilytä yhdistyksen henkilötietoja oikein – Lapin yhdistyksille Lue lisää…


Pohjois-Savon liitto ja Kuntaliiton AKE-projekti toteutettavat Asukkaat maakunta- ja soteuudistuksen keskiöön koulutusaamupäivään 19.6.2018 klo 8.30 alkaen. Yhteisen aamupäivän aikana kuullaan osallisuuden merkityksestä, viestinnästä ja avoimesta hallinnosta professori Liisa Häikiön ja viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälän toimesta. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille maakunnan Lue lisää…


Pohjois-Savon maakunnallinen hyvinvointikertomus 2018-2021 on kokonaisuudessaan luettavissa hyvinvointikertomus.fi – sivulla. Hyvinvointikertomus osoittaa että Pohjois-Savossa on vertailumaakuntiin nähden huomattavia mielenterveyteen ja päihteiden liikakäyttöön liittyviä ongelmia.  Maakuntauudistuksen valmistelua varten Pohjois-Savoon on juuri nimetty Helena Törmi maakunnallisen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyönkoordinaattoriksi osaksi maakunnan HYTE-koordinaattorien Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeessa tuetaan kuntien ja järjestöjen yhteistyötä maakunta- ja sote-uudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutosvaiheissa. Hankkeen tavoitteena on, että jokaiseen Pohjois-Pohjanmaan kuntaan nimetään järjestöyhdyshenkilö. Hankkeen alussa 7 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa oli nimetty järjestöyhdyshenkilö. Kuntien ja hankkeen yhteistyössä järjestämien yhdistysiltojen tuloksena Lue lisää…


Uudenmaan maakunnan osallisuusohjelma luodaan nyt osana maakuntastrategiaa.  Järjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa osallisuusohjelman sisältöön ja siinä esitettyihin järjestökirjauksiin vastaamalla Uudenmaan järjestöjen kumppanuusverkosto Kumajan kyselyyn 13.5. mennessä.  Osallisuusohjelmassa kuvataan tavat, joilla tuleva maakunta osallistaa asukkaita ja tukee asukkaiden aktiivisuutta. Osallisuusohjelmaa valmistelee Uusimaa2019-hanke, joka on Lue lisää…