Ilmoitus


Kouvolan kaupunki palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat ja joukkueet. Valinnan tekee aikuisväestön lautakunnan tekemän delegointipäätöksen mukaan aikuisväestön palvelujen johtaja. Palkitsemisen perusteena on Suomen mestaruus, maaotteluedustus tai näitä korkeammat saavutukset. Valintavuosi on kalenterivuosi ja palkitseminen tapahtuu kaupungin järjestämässä tilaisuudessa. Palkitsemistilaisuuden jälkeen tulleita esityksiä Lue lisää…


Sote- ja maakuntauudistus – missä mennään? Miten muutokset vaikuttavat järjestöjen ja vapaaehtoisten toimintaan tulevaisuudessa? Ketkä ovat tulevaisuuden yhteistyökumppaneita?  Kuinka järjestöt pääsevät aloittavan Uudenmaan maakunnan kumppaneiksi? Miten järjestöt voivat vaikuttaa maakunnan palveluihin? Näistä aiheista kuullaan, keskustellaan ja ideoidaan Kumaja-kumppanuusverkoston verkostotreffeillä keskiviikkona Lue lisää…


THL:n tutkielma, jossa kaikkein heikoimmassa asemassa elävien osallisuutta lähestytään pääasiassa sosiaalipoliittisen ja sosiaalipsykologisen tiedon valossa. Aikaisempien teorioiden ja tutkimusten perusteella luodaan synteesi osallisuudesta: ehdotus osallisuuden viitekehykseksi. ”Osallisuus on kuulumista sellaiseen kokonaisuuteen, jossa pystyy liittymään erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin ja elämän merkityksellisyyttä Lue lisää…


Me-säätiön uudella datasivustolla Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamia tietoja on jäsennelty ja visualisoitu uusilla moderneilla tavoilla. Niistä on koostettu työkaluja, joilla voi seurata syrjäytymiskehitystä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Verkkopalvelun tarkoituksena on tehdä syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävää työtä näkyväksi sekä Lue lisää…


Suomen pelastusalan keskuslaitoksen tekemä tutkimus on osa Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille – OTE -hanketta. Tutkimuksen taustalla on huoli kotona asuvien erityisryhmien, ensisijaisesti muistisairaiden ja ikääntyneiden ihmisten asumisen turvallisuudesta. ”Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa erityisryhmien asumisen turvallisuuden parantamiseksi ja OTE-hankkeen toimenpiteiden pohjaksi. Lue lisää…


Aula -työkodin Työelämän tuoreet tuulet -hankkeen opaskirjasarja  tarjoaa tietoa työnantajalle sekä menetelmiä ja työvälineitä työnhakijalle ja työvalmentajalle onnistuneiden työllistymisten lisäämiseksi. Koska se on Mahdollista! Saatavilla on Pieni työkirja työnhakijalle, Pieni työkirja työnantajalle sekä Pieni työkirja työvalmentajalle. Materiaalit ovat vapaasti tulostettavissa ja käytettävissä. Lue lisää…


”Luo luottamusta – suojele lasta” -opas on tarkoitettu kaikille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsia, nuoria ja perheitä. Pääsääntöisesti opas on tarkoitettu kuntien ja maakuntien lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, järjestöissä ja seurakunnissa toimiville työntekijöille ja johtajille. Oppaan osa kaksi eli Lue lisää…


Valtakunnallista vapaaehtoisten päivää vietetään ti 5.12.2017. Lohjan kaupunki ja lohjalaiset yhdistykset haluavat kiittää vapaaehtoistoimijoita arvokkaasta työstä tarjoamalla elokuvaesityksen.  Kino Vaakunan Tuntematon sotilas -elokuvaesitys 5.12.2017 klo 12 on varattu lohjalaisille vapaaehtoistoimijoille. Elokuva-näytökseen ovat tervetulleita sekä yhdistysten toiminnassa että muilla tavoin vapaaehtoisena Lue lisää…


Yhdistyksen viestinnästä vastaava! Tule mukaan Viestintärinkiin 15.11.2017 klo 9.00 Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6 Jyväskylä Kokoushuone Talvikki 2. kerros. Viestintärinki on yhdistyksessä viestinnästä vastaavalle tai viestintää hoitavalle henkilölle tarkoitettu tapaaminen, jossa jaetaan tietoja, osaamista ja kokemuksia yhdistyksen ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Ensimmäisen tapaamisen aiheina: Lue lisää…