Ilmoitus


Tulossa on yllättäviä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden puheenvuoroja. Digitalisaatio siivittää neljää webinaaria ja sarja kattaa koko ihmisen elämänkaaren. Webinaarisarja rohkaisee kokeilemaan ”digiä” – sekä pohtimaan sen vastuullista soveltamista! Tule mukaan keskustelemaan, miten digitaaliset ratkaisut tulevat osaksi ihmisten arkea eri elämänvaiheissa! Lue lisää…


Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia Espoossa toimiville järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen palveluja. Järjestöavustukset on tarkoitettu yhdistysten ja yhteisöjen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Niillä tuetaan ja ylläpidetään monipuolista kansalaistoimintaa Espoossa. Ne ovat toiminta-avustuksia veteraani-, eläkeläis-, sairaus- Lue lisää…


Tervetuloa mukaan verkostotapaamiseen keskustelemaan vihapuheesta ja sen ehkäisystä nuorten parissa! Vihapuhe rikkoo ja satuttaa kohdettaan. Mitä voisimme yhdessä tehdä vihapuheen ehkäisemiseksi? Mitä mahdollisesti teemme jo nyt? Tule mukaan jakamaan hyviä käytäntöjä, uusia ideoita tai ajatuksia ja keskustelemaan aiheesta. Verkostokahvit on Lue lisää…


Tulevaisuuden kunnassa kumppanuuden ja yhteistyön merkitys tulee korostumaan. Innokylän sivuille on koottu kunta-järjestösektorilta toimivaksi havaittuja malleja, joita voi vapaasti hyödyntää oman toiminnan kehittämisessä. Löydät sivuilta erilaisia palvelun kartoistuskeinoja, rakenteita, verkostotoimijoita, toimintamuotoja eri ikäryhmille ja hanke-esimerkkejä. Innokylän sivuille tästä  


Kymenlaakson Liikunta ry kerää seurojen syyskauden kerhotoimintoja tai muita matalankynnyksen erikoistoimintoja (esim. leiri) tai tapahtumia yhteen ja välittää ne eteenpäin kouluihin. Koulut informoivat toimintoja wilman tai muun kananvan kautta. Seuran perustoimintaan kuuluvia junioreiden harjoitusvuoroja KymLi ei kuitenkaan markkinoi kouluille. Käy täyttämässä Lue lisää…


Osallistetaan, innostutaan ja kokeillaan  – rohkeasti yhdessä. Me kaikki voimme olla lisäämässä liikettä. Kokeile liikuntatapahtumia – järjestä itse tai mene mukaan! Lue lisää ja etsi liikuntatapahtumia läheltä sinua: www.unelmatliikkeelle.fi Osana Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaohjelmaa vuonna 2017


Asuntomessut, KymiRIng ja Kimolan kanava. Messuvierailijoita, matkailijoita ja muita turisteja on odotettavissa tänne Pohjois-Kymenlaaksoon runsain määrin jo ensi kesästä alkaen nuorten pesäpalloturnauksen vuoksi. Varautuminen ennennäkemättömään asiakastulvaan on jo aloitettu. Korian Pioneeripuiston Asuntomessuorganisaation kartoitus osoitti, että alueemme nykyinen majoituskapasiteetti riittää hädin Lue lisää…


Mitä ovat Säpinäsataset? Säpinäsataset ovat Pohjois-Kymen Kasvun omaa nuoriso-Leader-rahoitusta nuorten itsensä ideoimiin yleishyödyllisiin pieniin projekteihin. Säpinäsataset rahoitetaan ohjelmakaudelta 2007-2013 käyttämättä jääneillä kuntarahoilla ja rahoitusta on varattu tähän tarkoitukseen 10 000 €/vuosi. Rahoituksesta päättää Kasvun nuorisojaosto. Kuka voi hakea Säpinäsatasia? Tukea Lue lisää…