Ajankohtaista


Joensuun kulttuuripalvelut on käynnistänyt kaupungin kulttuuritilaselvityksen teon.  Selvitys aloitetaan ”Ilmianna kulttuuritila”-verkkokyselyllä.  Kyselyssä yhdistyksiä pyydetään kertomaan erilaisista tiloista, joissa kulttuuritoimintaa harjoitetaan sekä kuvaamaan, kuinka ne vastaavat tarvetta. Kyselyyn voi vastata 4.3.2019 mennessä . Kyselyn voi täyttää osoitteessa http://bit.ly/tilaselvitysyhd Maaliskuussa joensuulaiset kulttuuritoimijat kutsutaan myös kaikille Lue lisää…


Perhekeskussuunnitelmat etenevät hitaasti, mutta varmasti ympäri Suomea. Lapissakin halutaan kartoittaa tarkemmin, mitä kaikkea alueemme järjestöt ja seurakunnat tekevät ja mihin kaikkeen pystymme perhekeskuksissa ympäri maakuntamme. Tietoja hyödynnetään sekä hankkeessamme, Lapin perhekeskustoiminnan kehittämisessä ja lisäksi tieto on saatavilla järjestöverkostojen käyttöön Lapissa. Lue lisää…


Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry hakee sosiaaliohjaaja ( sijaisuus) , jonka työaika jakaantuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittaman matalan kynnyksen toiminnan ohjaukseen ja kuntouttavan työtoiminnan sosiaaliohjaukseen. Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä mielenterveyskuntoutujien kanssa sekä kokemus työvalmennuksessa toimimisessa. Sijaisuuden kesto on 1.4.2019 – Lue lisää…


Osallistuin tuoreena yhdistysagenttina Limingan kunnan järjestämään Osallisuusiltaan 6.2.2019 Lakeustalolla. Limingan kunta on käynnistänyt koko kuntaa koskevan osallisuustyön kehittämisen. Osallisuustyön tuloksena kehitetään kunnan osallisuusmalli, jonka tavoitteena on selkeyttää ja tuoda yhteen erilaisia vaikuttamisen tapoja ja väyliä sekä toimia myös kunnan työntekijöille Lue lisää…


Hyvä Vastaanottaja! Lapin maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on 15.10.2018 hyväksynyt Lapin maakuntaohjelman 2018–2021 (Lappi-sopimus) toimeenpanosuunnitelman vuosille 2019–2020. Euroopan unionin ohjelmakauden 2014-2020 toteutus jatkuu sekä Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman että kansainvälisten rahoitusohjelmien toteuttamisessa vuoteen 2023 saakka. Uusia hankkeita rahoitetaan edelleen ja Lapin toimijoille Lue lisää…


Hei! Olen Riku Viitanen, 31-vuotias sosiaalityön opiskelija Lapin yliopistolta. Etsin haastateltavia tutkielmaani jossa selvitän, miten palveluntarjoajien kilpailutuksesta johtuva henkilökohtaisen avustajan, tai palveluntarjoajan vaihtuminen on vaikuttanut autismin kirjon henkilön arkeen. Kiinnostus aiheeseen tulee omasta kokemuksestani henkilökohtaisena avustajana. Jos toimit edunvalvojana, tai Lue lisää…


Siun soten AVOT-hankkeen kehittämistyöstä on ilmestynyt raportti jossa kuvataan hankkeen ketteriä kokeiluja ja tuloksena syntyneitä uusia toimintamalleja. AVOT, Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla -hanke päättyi vuoden 2018 lopussa. AVOT oli yksi hallituksen kärkihankkeista, joilla uudistettiin koti- ja omaishoitoa vuosina 2016–2018. Raportti Lue lisää…


Ehkäisevän työn koordinaattori hoitaa lomakotitoiminnan työtehtäviä. Työssäsi valmennat uusia lomakoteja, solmit uusia tukisuhteita, tuet lomakoteja heidän tehtävässään. Keskeistä työtehtävässäsi on taito ymmärtää lasten ja perheiden tarpeita sekä vapaaehtoistyön ohjaamista. Teemme lomakotitoimintaa tiiviissä yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempien kanssa. Haku päättyy Lue lisää…


Yhteensä: 398