Takaisin edelliselle sivulle

y


Yhdistyksille ja muille yleishyödyllisille toimijoille maksuton Yhdistysinfo –järjestöverkkopalvelu kokoaa tietoa Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Loviisassa toimivista yhdistyksistä ja yhdistysten toiminnasta. Yhdistysinfo- sivustolta asukkaat, yhdistykset että viranomaiset löytävät helposti oman kotikunnan ja maakunnan alueella toimivat yhdistykset ja niiden toiminnan.


Ympyräkamerat on haminalainen valokuvausta harrastavien yhdistys. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen kameraseurojen liittoon. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausharrastusta sekä kohottaa sen taiteellista ja teknistä tasoa. Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä toimeenpanemalla retkeilyjä ja muita kaytännön tilaisuuksia. Lue lisää…