Hakuinfot Elinvoimaa kyliin -teemahankkeisiin

ELINVOIMAA KYLIIN – PIENIÄ INVESTOINTEJA KOUVOLAN JA IITIN ALUEELTA HAETAAN RAHOITETTAVAKSI 31.3.2019 SAAKKA

Hakuinfot tiistaina 22.1. Iitin kirjastossa klo 17:30 ja keskiviikkona 23.1. Kouvola-talolla klo 17:30.

Pohjois-Kymen Kasvu ry hakee nyt maaseutualueen pieniä investointeja rahoitettavaksi Elinvoimaa kyliin -teemahankkeeseen. Hanke on Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hallinnoima ja Leader-rahoitteinen. Teemahanke kokoaa yhteen alahankkeita, jotka olisivat yksittäisinä hankkeina liian pieniä rahoitettaviksi Leader-rahoituksella.

Lue lisää:

http://www.pohjois-kymenkasvu.fi/omat-hankkeet/elinvoimaa-kyliin-teemahanke/

Onko järjestönne kohderyhmänä lapset ja perheet? Nouseeko kohtaamisissa esiin vanhemmuus?

Onko järjestönne kohderyhmänä lapset ja perheet?  Nouseeko kohtaamisissa esiin vanhemmuus?

 

Osaava vanhemmuus-hanke on Suomen mielenterveysseuran koordinoima, Sosiaali- ja terveysministeriön veikkauksen tuotoilla tukema hanke. Tarjoamme järjestöjen työntekijöille mahdollisuuden kouluttautua Lapset puheeksi-menetelmäosaajaksi, Lapset puheeksi-kouluttajaksi sekä vahvistaa järjestöissä toimivien vapaaehtoisten koulutus- ja perehdytyspolkua Hyvä arki lapselle-koulutuksen muodossa.

Lapset puheeksi-menetelmä perustuu Suomen mielenterveysseuran koordinoimien Toimiva lapsi & perhe-työmenetelmien joukkoon. Päämääränä on tukea lapsen hyvää kehitystä ja ehkäistä yli sukupolvien siirtyviä ongelmia. Menetelmää käytetään tilanteissa, joissa vanhemmuuden voimavaroja verottaa jokin iso tekijä perheen arjessa, esimerkiksi vanhemman fyysinen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelma, työttömyys tai avioero.

 

Maksuton Lapset puheeksi- keskustelu ja neuvonpitokoulutus järjestetään Kouvolassa (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piirin toimistolla, Hallituskatu 5, Kouvola) 29.4; 6.5 ja 27.5.2019 klo 9.30-15.30. Koulutus on suunnattu järjestöissä työskenteleville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi menetelmän tausta ja pureudutaan käytäntöön. Toisena koulutuspäivänä keskitytään koulutettavien kokemusten jakamiseen sekä menetelmäohjaukseen. Lisäksi käydään läpi Lapset puheeksi-neuvonpidon perusteet. Kolmantena koulutuspäivänä jatketaan menetelmäohjausta ja harjoitellaan neuvonpitoa sekä käydään läpi vapaaehtoisille suunnatun Hyvä arki lapselle-koulutuksen materiaali. Koulutukseen mahtuu max. 20 osallistujaa. Kouluttajina toimivat Karin Tokola ja Maarit Alvari.

Lounas ja kahvi ovat omakustanteiset.

Ilmoittautuminen

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 21.4.2019 mennessä

jenni.tolvanen@mielenterveysseura.fi  puh. 040 6627551

Osaava vanhemmuus-hanke, Suomen mielenterveysseura

www.mielenterveysseura.fi/osaavavanhemmuus

Lappeenrannan teatterin naulakkopalveluista varainhankintaa yhdistykselle

Kutsu Lappeenrannan teatterin naulakkopalveluiden markkinavuoropuheluun

 

Paikka Lappeenrannan kaupunginteatteri

Aika Maanantai 28.1.2019 klo 17 – 19

 

Lappeenrannan kaupunki valmistelee Lappeenrannan kaupunginteatterin naulakkopalveluiden kilpailuttamista. Tarkoituksena on toteuttaa Lappeenrannan kaupunginteatterin naulakkopalvelut siten, että palveluntarjoajalle tarjotaan mahdollisuus varainhankintaan, kun palveluntarjoaja vastaa naulakkopalveluiden saatavuudesta tilaajan ennalta ilmoittamina ajankohtina. Naulakkopalveluiden tuotto ohjataan lyhentämättömänä palveluntarjoajalle.

Markkinavuoropuhelussa saatuja ehdotuksia tullaan mahdollisesti hyödyntämään tulevassa tarjouskilpailussa. Keskusteluissa esitetyt asiat ja vastaukset eivät sido tilaajaa eivätkä palveluntarjoajaa.

Tiedustelemme näkemyksiänne ja kutsumme keskustelemaan mm. seuraavista asioista: kaupunginteatterin naulakkopalveluiden sujuva toteuttaminen ja palvelun hinnoittelu, kyky toimia tilaajan yhteistyökumppanina, erilaiset palvelun toteutusmallit ja sopimuksen kesto.

Kutsu markkinavuoropuheluun on julkaistu virallisesti Hilma – Julkiset hankinnat –palvelussa osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-001099

Markkinavuoropuhelun tarkkoihin tietoihin voit tutustua Tarjouspalvelu –toimittajaportaalissa https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut/?tpg=a2657a3b-27c7-4c40-aa9d-623206917b7e

Päästäksesi tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin, sinun tulee olla rekisteröitynyt Tarjouspalveluun. Rekisteröityminen onnistuu osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut

 

Ohjelma

 

Työlle tekijää. Kun on tarve!

Yrityskoordinaattori Olli-Pekka Peltola

 

Lappeenrannan kaupunginteatterin naulakkopalveluiden palvelutarve ja keskustelua

Kaupunginteatterin edustajat ja hankintapalvelut

 

Miten mukaan tarjouskilpailuun?

Hankinta-asiamies Anni Peltola

 

Ilmoittautuminen tilaisuuteen alla olevan linkin kautta 25.1.2019 klo 13.00 mennessä:

https://www.suknestor.fi/ilmoittaudu/KaupunginteatterinNaulakkopalveluidenMarkkinavuoropuhelutilaisuus/

 

 

Ystävällisesti

 Jaana Pousi-Hietala

hankintasuunnittelija

Lappeenrannan kaupunki, Hankintapalvelut

 

Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

puh. +358 40 835 9989

jaana.pousi-hietala@lappeenranta.fi

www.lappeenranta.fi

Suomen kulttuurirahaston apurahat

Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto jakaa 470 000 euroa kymenlaaksolaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille. Uutena hakualana on Pelit.

Kymenlaakson rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 8.2.2019. Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa viimeistään 8.2.2019 klo 16.00 Suomen aikaa.

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kymenlaakso@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä ja sihteeri Camilla Grönlund.

Lue lisää 

Kymi 100 -vuotissäätiön apurahat nyt haussa

 

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön tarkoituksena on edistää vapaa-ajalla tapahtuvaa ammattiin liittyvää opintotoimintaa sekä avustaa opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaa. Säätiön kotipaikka on Kouvola.

 

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö myöntää apurahoja vapaa-aikana tapahtuvaan opintotoimintaan sekä harrastus- ja virkistystoimintaan. Apurahoja jaetaan kerran vuodessa ja hakuaika on vuosittain tammikuussa. Apurahoja voi hakea 1.1.-31.1.2019 välisenä aikana.

 

Säätiö myöntää henkilökohtaisia ja yhteisökohtaisia apurahoja.

 

Lue lisää Apurahojen hakemisesta

Lue lisää Apurahojen hakemisesta

https://www.kymin100.fi/

Koululainen kesätyöhön järjestöön

Kouvolan kaupunki pilotoi uutta tapaa työllistää nuoria kesätöihin eri puolille Kouvolaa.

Järjestöjen on mahdollista saada 16 – 20-vuotias nuori kuukaudeksi kesätöihin. Kouvolan kaupunki toimii nuorten työnantajana ja maksaa palkan, yhdistys vastaa työtehtävien kokoamisesta ja nuoren työnohjauksesta.
Yhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan 22.2.2019 mennessä osoitteeseen yhteisotyo@kouvola.fi. Samalla voi ilmoittautua mukaan infotilaisuuteen, joka pidetään maanantaina 4.3.2019 klo 18 Kouvolan Porukkatalolla.

Kesätöistä kiinnostuneiden nuorten tulee jättää hakemus 22.2. – 17.3.2019 Kouvolan kaupungille: www.kouvola.fi/rekry osana muiden kaupungin kesätyöpaikkojen hakua.

Lisätietoja asiasta antaa Kouvolan yhteisöpalvelujen päällikkö Anne Eriksson: anne.eriksson(at)kouvola.fi tai puh. 020 615 8492.

Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahaku

Valtakunnallisessa ideahaussa etsitään maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita, joita voidaan rahoittaa vuonna 2019 suoraan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Haun teema on Maaseudun elinkeinojen kestävä uudistuminen.

Ideahaun kautta jalostuneiden hankkeiden tavoitteena on kehittää maaseudun elinkeinoja kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteena on löytää kestävää kehitystä ja erityisesti ilmastotavoitteita tukevia ideoita maaseudun elinkeinoaloilta, joissa on paljon aiheeseen liittyvää uuden tiedon ja osaamisen tarpeita tai erityisiä haasteita. Tarkoituksena on tuottaa elinkeinoalojen ongelmiin ja haasteisiin kestäviä ratkaisuja, edistämällä esimerkiksi uuden tiedon hyödyntämistä, innovatiivisten ratkaisujen tai uuden osaamisen kehittymistä.

Haku on auki 31.1.2019 asti. Lue lisää: maaseutu.fi

Osallistu tai tule näytteilleasettajaksi valtakunnallisille aikuissosiaalityön päiville

Muuttuva aikuissosiaalityö perusasioiden äärellä

 

Järjestyksessään yhdeksännet valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät kokoavat sosiaalialan ammattilaisia, tutkijoita ja kehittäjiä Lappeenrantaan osallistumaan, verkostoitumaan ja viihtymään aikuissosiaalityötä puhuttavien ajankohtaisten teemojen äärelle.

 

Päivät koostuvat alustuksista ja työpajoista. Päivillä puhujina ovat

Aikuissosiaalityön tietopohja ja teoreettinen perusta

professori Aila-Leena Matthies, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

 

Asiakas oman tilanteensa arvioijana

palvelupäällikkö Arja Pöntinen- Heinonen, Siunsote

 

Johtaminen ja luottamus mahdollistajana

professori Kirsi-Marja Blomqvist, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, kauppatieteet

 

Aikuissosiaalityön kohtaamispaikat

professori Kirsi Juhila, Tampereen yliopisto

 

Työpajoissa pureudutaan ajankohtaisiin aikuissosiaalityön aiheisiin.


Ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen tapahtumaan on alkanut. Tutustu kiinnostavaan ohjelmaan ja ilmoittaudu 10.1.2019 mennessä.

Lue lisää: www.socom.fi/aikuissosiaalityonpaivat2019/

 

Päiville on myös mahdollista tulla näytteilleasettajaksi. Tarjolla on 20 näytteilleasettajapaikkaa. Paikan hinta on 250 €. Paikan hinta sisältää yhden osallistujan osallistumisen päiville. Päivillä on mahdollisuus tavoittaa mahdollisesti uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Mikäli näytteilleasettaja paikka kiinnostaa ole yhteydessä tuija.kiljunen (at) socom.fi tai 044 748 5307 10.1.2019 mennessä

info näytteilleasettajille

Yleishyödyllisten investointien teemahaku Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yleishyödyllisten investointien teemahaku on käynnissä 1.1.-31.3.2019. Teemahakuun kohdennetaan rahoitusta alustavasti neljä miljoonaa euroa. Hankkeiden tulee tukea maaseutualueiden elinkeinojen ja elinvoimaisuuden kehittymistä. Valinnassa arvostetaan investointien uutuusarvoa ja vaikuttavuutta.

Yleishyödylliset investoinnit kohdistuvat paikallisyhteisöjen asuinympäristön parantamiseen ja sen asukkaiden yhteisen toiminnan, osallistumisen ja viihtyvyyden edistämiseen sekä vastaavaan maaseudun ympäristöä ja asukkaiden yleistä hyvinvointia palvelevaan toimintaan. Yleishyödyllisiä investointeja voidaan tukea, jos niistä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Lisätiedot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nettisivuilta.

Rahoitusta pieniin yleishyödyllisiin investointeihin

Suuren suosion saanut Kasvun pienet investoinnit -teemahanke saa jatkoa uudessa hankkeessa. Elinvoimaa kyliin -teemahanke kokoaa yhteen yleishyödyllisiä investointeja, jotka olisivat liian pieniä rahoitettaviksi yksittäisinä hankkeina.

Alahankkeiden haku käynnistyy 1.1.2019 ja päättyy 31.3.. Alahankkeiden pitää olla toteutettu 31.1.2020 mennessä eli toteutukseen on aikaa vajaa vuosi.

Alahankkeessa voi esimerkiksi kunnostaa yhteisiä kokoontumistiloja, ulkoilu- ja liikuntapaikkoja tai hankkia niihin laitteita ja välineitä. Alahankkeen hakijan tulee olla julkisoikeudellinen yhteisö eli esim. rekisteröitynyt yhdistys. Alahanke voi olla kokonaiskustannuksiltaan 1000-10 000 euroa ja tukea myönnetään maksimissaan 70 %. Omarahoitus voi olla joko rahaa tai talkootyötä.

Lue lisää Elinvoimaa kyliin -teemahankkeesta.