Yhdistysinfon uutiskirje 08/2022

---

Järjestöasiantuntijan terveiset

Hyvinvointialueiden valmistelun jatkuessa on tärkeää pitää mielessä uudistuksen tavoitteet. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Muutos luo mahdollisuuden uuteen ja parempaan. Vanhojen toimintamallien siirtäminen hyvinvointialueelle ei mahdollista tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on aidosti yhteistoiminnan kehittäminen ja palvelukäytäntöjen parantaminen. Järjestöyhteistyölle on olemassa selkeä tarve. Yhdessä rakentaen järjestöjen kanssa tehtävälle työlle luodaan oma rooli.

Hyvinvointialueen valmistelun tiivis syksy on käynnistynyt kesälomien jälkeen. Hyvinvointialueille valitut johtajat pääsevät syksyn aikana luotsaamaan alueillaan valmistelua. Hyvinvointialueen hallintosäännön, strategian, palvelustrategian käytäntöön siirtymisen myötä järjestöyhteistyö löytää oman tärkeän roolinsa asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä.

Järjestöedustajien rooli hyvinvointialueiden kehittämisessä on pystyttävä turvaamaan, myös valmistelun työryhmien väistyessä ja hyvinvointialueen tulevan rakenteen käynnistyessä. Järjestöedustajat tuovat suunnitteluun ja toteutukseen mahdollisuuden vastata asukkaiden tarpeisiin ja haasteiden ennakointiin monitoimijaisesti ja avarakatseisesti.

Yhteistyörakenteiden kuvaaminen auttaa hahmottamaan eri toimijoiden roolit ja tehtävät hyvinvointialueen tärkeässä tehtävässä. Järjestöjen löydettävyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi on käytössä valtakunnallinen lähellä.fi. Yhdistysten ja järjestöjen on tärkeää huolehtia oman yhdistyksen tai järjestön tiedot uusille sivuille. Palveluneuvonta ja -ohjaus tarvitsevat ajantasaista ja helposti löydettävää tietoa alueen järjestöistä.

 

Hyvinvointialueiden palveluja kehittävät järjestöt toiveikkaita, että ne voivat vaikuttaa uudistuviin sote-palveluihin

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n suorittaman kyselyn mukaan hyvinvointialueiden palveluja kehittävät järjestöt ovat toiveikkaita ja kokevat, että voivat vaikuttaa uudistuviin sote-palveluihin.

Järjestöjen sote-muutostuen tutkija Janne Haikarin yhteenveto kyselystä tuo esille vaikuttamismahdollisuuksia.

Kysely: Hyvinvointialueiden palveluja kehittävät järjestöt toiveikkaita, että ne voivat vaikuttaa uudistuviin sote-palveluihin - SOSTE

Helena Haaja
Järjestöjen sote-muutostuki järjestöasiantuntija
helena.haaja@kykasote.fi
050 567 3610

---

Lähellä.fi

Muistathan, arvoisa järjestötoimija, että Lähellä.fi on valmis käyttöönotettavaksi!

Yhdistysinfo.fi poistuu käytöstä ja nyt on oikea aika siirtyä uuden palvelun pariin.

Listätietoa ja ohjeita rekisteröitymisestä löydät seuraavien linkkien takaa:

https://www.lahella.fi/palvelun-kayttoohjeet

https://www.lahella.fi/ukk-julkinen

Siirräthän tietosi uuteen palveluun! 1.9.2022 alkaen Yhdistysinfo ei ole enää käytössä.