Yhdistysinfon uutiskirje 06/2022

---

Sote-muutostuen järjestöasiantuntija vaihtuu

 

Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä Sote-muutostuki kokonaisuuden järjestöasiantuntijana toimineen järjestöasiantuntija Henna Hovin seuraajana jatkaa Helena Haaja. Helena toimii kevään ja kesän ajan hankkeessa osa-aikaisena. Järjestöasiantuntijan työnantajana toimii Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry.

Sote-muutostuen kehittämistyön keskiössä on edelleen alueen järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen ja järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen linkittäminen hyvinvointialueen uusiin rakenteisiin.

Hyvinvointialueilla valmistelu etenee vauhdilla ja järjestöjen edustajat ovat työryhmissä tärkeässä roolissa. Valmistelun työryhmien järjestöedustajat näet täältä.

Verkostojen on tärkeää pitää aktiivisesti yhteyttä järjestöedustajiin, ja näin saada asioita etenemään. 

---

Terveiset järjestöasiantuntijalta

 

Olen Helena Haaja ja aloitin 16.5.2022 Sote-muutostuki kokonaisuudessa järjestöasiantuntijana. Toiminta-alueenani on Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme.

Olen työskennellyt Päijät-Hämeessä pitkään eri järjestöjen kehittämishankkeissa ja verkostoyhteistyön parissa. Pidän tärkeänä, että hankkeen aikana yhdessä luoduille toimintamalleille voidaan turvata jatkumo, myös hankkeen jälkeen.

Muutosta ei voi saada aikaan yksin. Onneksi kaikilla alueilla on aktiiviset järjestötoimijat, joiden kanssa voi tehdä mahdottomastakin mahdollista. Lähdetään yhdessä tavoittelemaan monitoimijaista kumppanuutta.

Ollaan yhteydessä!

helena.haaja@kykasote.fi
050 567 3610

---

Kymenlaakson järjestöverkosto

 

Kymenlaakson järjestöverkosto jatkaa kokoontumisia, joka toinen kuukausi. Seuraavat kokoontumiset ovat tiistaina 21.6.2022 klo 11-12 ja tiistaina 23.8.2022 klo 11-12.

Lisätietoja helena.haaja@kykasote.fi

Kymenlaakson alakohtaiset verkostot jatkavat kokoontumisia yhteyshenkilöiden koordinoimana. Verkostojen yhteyshenkilöt ja toiminta löytyvät Yhdistysinfosta

---

KYMENLAAKSON JÄRJESTÖFOORUMI 12.5.2022

 

Kymenlaakson järjestöfoorumi pidettiin 12.5.2022 Kouvola-talolla. Kouvola-talolla kuulijoita oli 10 henkilöä. Tilaisuutta oli mahdollisuus seurata etäyhteyden kautta Etelä-Kymenlaakson kumppanuustaloilla sekä kotoa käsin.

Tulevan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Nina Brask avasi puheenvuorossaan 1.1.2023 käynnistyvän hyvinvointialueen roolia ja tulevan hyvinvointialueen erityispiirteitä, joilla on vaikutusta rahoituksen riittävyyteen sekä palvelutarpeen kasvun hallintaan. Hyvinvointialueen valmistelussa on tunnistettu toimivan järjestöyhteistyön merkitys osana hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistä sekä sote-järjestöjen rooli palveluntuottajina. Järjestöyhteistyö vaatii tuekseen toimintamallin järjestöjen avustamiseen, tilojen mahdollistamiseen sekä säännöllistä vuorovaikutusta, kumppanuutta ja yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Järjestöasiantuntija Henna Hovi totesi omassa puheenvuorossaan, että järjestöt ovat tärkeä kumppani hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueella tulee olla määriteltynä järjestöjen tukemisen toimintaperiaatteet, järjestöyhteistyön vastuutaho sekä toimintamalli järjestöjen ja hyvinvointialueen säännölliselle ja jatkuvalle vuoropuhelulle. Hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelussa hyte-lautakunnan vastuulle on kirjattu järjestöyhteistyö ja avustukset.  Järjestöyhteistyön toimintamalli ja hallintosäännön hyväksyminen etenee päätöksentekoon vielä ennen kesälomia. Hyvinvointialueen strategian valmistelu on käynnistynyt kevään aikana. Sidosryhmillä on mahdollisuus lausua strategian painopistealueista ja linjauksista 29.5.2022 mennessä ja strategia etenee päätöksentekoon kesäkuun aikana.

Kouvolan kaupungin hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen avasi puheenvuorossaan hyvinvoinnin yhteisiä muutosajureita (esim. moninaistuva päätöksenteko, alueiden erilaistuminen sekä jatkuva oppiminen ja uudistuminen). Kouvolan kaupungin hyvinvointityössä 2022 on määritelty onnellisen arjen tekijät ja selkeytetty osallisuuden merkitystä osana kaupungin sosiaalista pääomaa. Lisäksi puheenvuorossa esiteltiin kaupungin yhteisötilojen tilanne.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vahva kumppanuus, järjestöjen erityisasiantuntijuuden tunnistaminen sekä osallisuuden vahvistaminen tukee maakunnan järjestötoimijuutta. Lisäksi tulevan hyvinvointialueen ja maakunnan kuntien keskinäinen yhteistyö sekä roolien ja vastuiden tunnistaminen omalta osaltaan mahdollistaa toimivan järjestöyhteistyön.

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n puheenjohtaja Arja Kumpu kertoi lyhyesti Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan toiminnasta ja tavoitteista kuluvan vuoden aikana.

 

12.5.2022 pidetty järjestöfoorumi on jälkikäteen katsottavissa oheisen linkin kautta https://youtu.be/XeCmHAZpC34. Linkki ja tilaisuuden materiaali on tallennettu www.yhdistysinfo.fi/kymenlaaksonjärjestöjenneuvottelukunta sivustolle.

 

Neuvottelukunnan puolesta

Katja Valkeinen, Suvi Saarinen, Minna Mänttäri, Arja Kumpu