Yhdistysinfon uutiskirje 04/2022

---

Kymenlaakso

Kymenlaakson aluevaltuusto on kokoontunut ensimmäisen kerran 8.3.2022. Kokouksessa käsiteltiin mm. hallintosääntö. Tärkeimpänä huomiona siinä on kirjaukset järjestöyhteistyöstä, jotka löytyvät sieltä hyte-lautakunnan tehtävistä. Hallintosääntö hyväksyttiin tässä vaiheessa ilman muutoksia, mutta sitä valmistellaan ja tarkennetaan joiltain osin vielä kevään aikana ja tarvittavat muutokset viedään aluevaltuustolle päätettäväksi.

Hallintosääntöluonnos katsottavissa osoitteessa https://kymha.fi/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/Liite-hallintosaantoluonnos-valtuustolle-080322.pdf

Hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategian työstö käynnistyy aluevaltuuston toimesta huhtikuun lopulla. Sen jälkeen tiedämme myös enemmän laajemmasta, mm.sidosryhmien osallistamisesta, valmisteluun.

SOSTE järjesti helmikuussa verkossa aivoriihen yhdessä Fountain Park Oy:n kanssa. Aivoriihi keräsi 464 osallistumista, joista neljä oli ryhmävastauksia. Aivoriihen tuloksista on nyt julkaistu verkkouutinen SOSTEn verkkosivuilla: https://www.soste.fi/uutinen/ihmislahtoiset-palvelut-ovat-tarkein-asia-jarjestojen-ja-hyvinvointialueen-onnistuneen-yhteistyon-kannalta-katsovat-aivoriiheen-vastanneet-jarjestot/. Aivoriihiaineiston käsittely jatkuu, ja aineiston pohjalta voidaan edistää järjestöyhteistyöhön liittyviä kirjauksia hyvinvointialueiden strategioihin. Näitä nostoja on varmasti käytettävissä jo huhtikuun aikana sote-muutostuen järjestöasiantuntijan edelleen välittämänä sekä Kymenlaaksoon että Etelä-Karjalaan.

Kymenlaakson järjestöperehdytys uusille aluevaltuutetuille tullaan toteuttamaan alkusyksyn 2022 aikana. Järjestöperehdytyksen toteuttamisesta vastaa Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry yhteistyössä järjestöjen sote-muutostuen kanssa.

---

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalassa aluevaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran 24.3.2022. Järjestöjen ja maakunnan Kumppanuuspöydän tapaamisessa 9.3. käsiteltiin aluevaltuutettujen perehdyttämistä järjestöasioihin ja perehdyttämistilaisuuden järjestämistä. Suunnittelua jatketaan, alustavien tietojen mukaan valtuutettujen perehdytystilaisuus ajoittuu alkusyksyyn.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue järjestää Järjestöjen strategiaillan tiistaina 19.4. Tilaisuudessa kerrotaan strategiatyön etenemisestä ja keskustellaan järjestöjen näkökulmasta, mitkä asiat ovat hyvin ja mihin toivotaan muutosta ja mitä järjestöt ajattelevat roolistaan kokonaisuudessa. Etänä toteutettava tilaisuus on kaikille eteläkarjalaisille järjestöille avoin. Kumppanuusverkosto-hanke välittää järjestöverkostoille Eksoten avoimen kutsun tilaisuuteen.

---

Järjestöfoorumi 12.05.2022

Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry (YHVI) ja Kymen-Karjalan Sosiaali- ja terveysturva ry järjestävät yhteistyössä JÄRJESTÖFOORUMIN torstaina 12.5.2022 klo 17–19 Kouvola-talon Honka-salissa. Tilaisuus striimataan, joten myös etäosallistuminen on mahdollista, osoite tulee Yhdistysinfoon ennen tilaisuutta.

Järjestöfoorumin ohjelmassa seuraavat puheenvuorot:

• Nina Brask, Hyvinvointialueen rooli ja yhteistyö järjestötoimijoiden kanssa

• Henna Hovi, järjestöyhteistyömalli, avustusperusteinen kumppanuus, hallintosääntö, strategian valmistelu ja palvelupolut

• Arja Kumpu, neuvottelukunnan rooli ja tehtävät

• Sanna-Riitta Junnonen, kuntien järjestöyhteistyö muuttuvassa toimintaympäristössä

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtaja Katja Valkeinen ja tilaisuutta voi seurata linkin kautta halutessaan.

Toivomme ennakkoon kysymyksiä tilaisuuden puhujille, ennakkokysymykset voi lähettää joko: arja.kumpu@gmail.com tai katja.valkeinen@yhvi.fi

Tilaisuus on maksuton, tervetuloa osallistumaan!

---

Hyvää huhtikuun alkua!

Toivottaa:

Anna-Maija Ahonen
Etelä-Karjalan Yhdistykset ry
Projektipäällikkö, Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto -hanke
anna-maija.ahonen@ekyhdistykset.fi

Henna Hovi
Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry
Järjestöasiantuntija, Järjestöjen sote-muutostuki
henna.hovi@kykasote.fi

Arja Kumpu
Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry
Puheenjohtaja
arja.kumpu@gmail.com

---