Uutiskirje 02/2022

Luminen tervehdys kaikille Yhdistysinfon uutiskirjeen tilaajille!

---

Hyvinvointialueet ovat taas ottaneet yhden askeleen eteenpäin, kun historialliset aluevaalit käytiin 23.1.2022

Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa hyvinvointialueiden valtuustoon valituiksi tuli useita järjestötaustaisia henkilöitä, joka on tärkeä asia järjestöjen kannalta.

Hyvinvointialueet alkavat nyt muodostaa organisaatiorakenteitaan ja hallintosääntöjään. On ensiarvoisen tärkeää, että järjestöt tulevat näissä huomioiduiksi. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa järjestöjen vaikuttamistoimielimien kanssa tehtävä yhteistyö tulee tunnistaa hyvinvointialueen rakenteessa ja järjestöjen tekemä työ tulee tulla huomioiduiksi strategioissa. Näitä asioita sote-muutostuki alueella sekä Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto -hanke edistävät vuorovaikutuksessa hyvinvointialueiden kanssa.

Suunnitteilla on aluevaltuutettujen perehdyttäminen oman alueensa järjestöjen toimintaan ja merkityksellisyyteen tulevalla hyvinvointialueella. Perehdyttämisestä vastaisivat Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalan Yhdistykset ry Etelä-Karjalassa kevään 2022 aikana hyvinvointialueen kanssa yhteisesti sovitulla tavalla.

---

Hyvinvointialuevalmistelu jatkuu vielä vuoden 2022, jotta hyvinvointialue on valmis aloittamaan 1.1.2023


Kymenlaakson osalta yhdyspintavalmistelun työryhmässä sote-järjestöt osallistuvat konkreettisesti valmisteluun. Yhdyspinnoissa järjestöille tärkeä kokonaisuus on ainakin avustusroolien ja -vastuiden määrittely kuntien ja hyvinvointialueen osalta suhteessa järjestöihin.

Järjestöt tunnistetaan hyvin ja tärkeinä kumppaneina, mutta on kuitenkin edelleen varmistettava, että hyvinvointialueella on selkeä toimintamalli järjestöyhteistyölle sekä avustusvastuille. Järjestöjen toimintaedellytykset nivoutuvat paljolti tähän. Yhdyspintavalmistelussa tulee käydä keskustelua myös siitä, miten varmistetaan, että järjestöjen toiminnot on tunnistettu osana soten kokonaisuutta. Alueellinen järjestörakenne; järjestöverkostot, järjestöjen maakunnallinen neuvottelukunta ja sote-muutostuen järjestöasiantuntijatyö tukevat järjestöjen äänen kuulumista hyvinvointialueen rakenteissa.

Etelä-Karjalassa on vahva tahtotila järjestöyhteistyöhön ja järjestöjen rooli nähdään tärkeänä. Hyvinvointialuesuunnittelun yhdyspintavalmistelun järjestöjaoston työskentely on ollut tiivistä ja tuottoisaa. Jaosto on edennyt selvitystyössään ja työskentely on tällä erää päättynyt. Jatkossa järjestöt ovat mukana yhdyspintavalmistelussa Kumppanuusverkosto-hankkeen kautta, aktiivinen yhteydenpito ja yhteistyö jatkuu. Järjestöjen edustajat ovat mukana viime vuonna käynnistyneissä ja tänä vuonna jatkuvissa Eksoten Kumppanuuskahvit -työpajoissa, joissa kehitetään järjestötoimijoiden ja sote-ammattilaisten vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Kehittämistyöpajat on koettu tärkeinä paikkoina vuoropuhelun ja yhteistyön edistämiseen.

Etelä-Karjalassa järjestöille tärkeitä kysymyksiä yhteistyörakenteiden kehittämisessä ovat avustukset, tilat, viestintä sekä aito yhteistyö ja kiinnittyminen hoito- ja palveluketjuihin. Järjestöyhteistyön suunnittelu on ollut tuottoisaa, nyt on aika siirtyä sanoista ja suunnitelmista tekoihin.

---

EHYT järjestää verkkokoulutuksen Kymenlaakson järjestöjen ja seurakuntien toimijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille

EHYT järjestää verkkokoulutuksen Kymenlaakson järjestöjen ja seurakuntien toimijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

EHYT järjestää maksuttoman Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen kaikille Kymenlaakson järjestöjen ja seurakuntien toimijoille sekä muille kiinnostuneille. Koulutukseen ovat tervetulleita niin ammattilaiset kuin vapaaehtoistoimijat. Koulutus järjestetään keskiviikkona 23.3.2022 klo 14-16 Teams-alustalla.

Koulutuksen tavoitteet: Osallistuja saa tietoa päihteistä ja rahapelaamisesta sekä valmiuksia päihde- ja peliasioiden puheeksi ottamiseen järjestötoiminnassa.
Osallistuminen ei vaadi ennakkotietoja tai -osaamista.  

Ohjelmassa mm.

• Mitä ehkäisevä päihdetyö on? / Soile Törrönen 

• Miksi ja miten päihteiden käytöstä ja rahapelaamisesta kannattaa puhua järjestötoiminnassa? / Harri Jukkala  

• Kymenlaakson puheeksioton kortit työvälineenä / Heli Vaija 

Koulutus sisältää luentoja, keskustelua, yhteistä työskentelyä sekä konkreettisia työvälineitä ja toimintamalleja järjestötyöhön. 

Koulutukseen osallistuneet voivat hakea Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen sähköistä Open Badge -osaamismerkkiä. Lisäksi koulutukseen osallistuneille lähetetään EHYTin TEEMA -uutiskirje

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 16.3.2022 tästä linkistä Surveypal-lomakkeella.
Ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisvahvistus ja osallistumislinkki sähköpostiin pari päivää ennen koulutuksen alkua.

---

Uudistunut Yhdistysinfo.fi

Yhdistysinfo.fi -verkkosivu on uudistunut tammikuun aikana. Tavoitteenamme oli helpottaa sivulla navigointia ja halutun tiedon löytämistä, samalla piristäen sivuston ilmettä.

Sivusto on nyt jaettu eri kategorioihin.

Sinulle -osio on luotu kansalaisten tarpeita silmälläpitäen. Sieltä voit yksityishenkilönä löytää sinulle tärkeitä ajankohtaisia asioita, toimintaa tai muuta tekemistä. Voit myös jättää palautetta tai kertoa kokemuksistasi.

Järjestöille -osion alle on taas kerätty mahdollisimman kattavasti erilaista tietoa ja ohjeita järjestöjen ja muiden toimijoiden hyödyksi - niin yleistietoa, kuin myös Yhdistysinfon käyttöön liittyvää ohjeistusta.

Näiden osioiden lisäksi uutuutena löytyy Vaikuttamistoimielimet -osio, jonka alla ovat Kymenlaakson Järjestöjen Neuvottelukunta ja Etelä-Karjalan Kumppanuuspöytä. Molemmilta toimielimiltä on tulossa saatavaksi tietoa niiden toiminnasta ja järjestöistä, jotka ovat toimielinten alla. Tulevaisuudessa tuomme myös toimielinten tuottamia hyödyllisiä dokumentteja tarkasteltavaksi.

Voit halutessasi antaa palautetta uudistuksesta täältä: PALAUTELOMAKE.

---