Tämä on Yhdistysinfon ensimmäinen uutiskirje vuonna 2021

Jatkossa uutiskirje lähetetään tilaajille kuukausittain.
Uutiskirje pitää sisällään Yhdistysinfon ajankohtaisten asioiden lisäksi myös järjestöyhteistyön kehittämisen tilannekuvaa Kymenlaaksosta.
Uutiskirjeen sisällöstä vastaa Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:stä järjestöasiantuntija Henna Hovi.

HUOM! Tämä uutiskirje sisältää paljon ajankohtaista ja tärkeää tietoa Kymenlaakson järjestötoimijoille. Lisätietoja uutiskirjeen sisällöistä antaa tarvittaessa henna.hovi@kykasote.fi, p. 0505673610

---

Yhteistyö Parik-säätiön kanssa Yhdistysinfon ylläpitämisessä

Kymen-Karjalan Sosiaali- ja Terveysturva ry vastaa Yhdistysinfo.fi alustan hallinnoinnista. Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry on sopinut yhteistyöstä Parik-säätiö sr kanssa niin, että Parik-säätiön Kaikumedia-tiimi vastaa Yhdistysinfo.fi alustan teknisestä tuesta, perusylläpidosta, kehittämisestä sekä käyttäjien neuvonnasta ja tukemisesta yhteistyössä Kymen-Karjalan Sosiaali- ja Terveysturva ry:n kanssa.

Yhdistysinfon teknistä käyttäjätukea voi pyytää sähköpostitse yllapito@yhdistysinfo.fi.

---

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry jatkaa toimintaansa Kymenlaaksossa järjestöjä koordinoivana ja yhteen kokoavana tahona

Kouvolan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän sekä sote-kuntayhtymä Kymsoten kanssa on sovittu järjestöyhteistyön kehittämisestä yhteistyössä järjestöjen, kuntien ja kuntayhtymän viranhaltijoiden kanssa niin, että Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry vastaa järjestöyhteistyörakenteen kehittämisen kokonaisuudesta järjestöasiantuntijan työpanoksella tulevaisuuden sote-keskuksessa ja mukana olevien kuntien kanssa tehtävän yhteistyön osalta.
Kokonaisuuden rahoitus koostuu vuonna 2021 mukana olevien kuntien ja Kymsoten (sote-keskushanke) avustusperusteisesta yhteistyöstä.
Vuoden 2022 rahoituksesta neuvotellaan osapuolten kesken STEA-hankehaun rahoituspäätöksen selvittyä keväällä 2021.

lisätietoja: https://www.kykasote.fi/toiminta/ sekä henna.hovi@kykasote.fi

---

Yhdistysinfo.fi-sivusto on keskeinen työkalu yhteistyölle

Yhdistysinfo.fi- sivustoa kehitetään yhteistyössä Kymenlaakson sote-keskushankkeen ja kuntien (Kouvola, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) kanssa järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön välineeksi. Kuntien kanssa sovitaan Yhdistysinfo.fi-sivuston kehittämiskärjistä kuntakohtaisesti.
Sote-keskuksen osalta Yhdistysinfo.fi vakiinnutetaan osaksi sote-keskuksen palveluohjausta ja palveluvalikoimaa. Järjestöasiantuntija kehittää sote-keskuksen hanketyöntekijöiden kanssa palveluohjauksen toimintamallia yhteistyössä niin, että järjestötoiminnan tiedot ovat käytettävissä palveluohjauksessa ja että Yhdistysinfo.fi tarjoaa ajantasaisen järjestötiedon maakunnan alueella palveluohjauksen ja asiakaspolkujen toteuttamisessa tulevaisuuden sote-keskuksessa.
Tavoitteena on, että järjestöt ovat jatkossa selkeä osa asiakasohjauksen palvelukokonaisuutta. Työkaluna käytetään Yhdistysinfo.fi -sivustoa linkitettynä Kymsoten sähköiseen palvelualustaan.
Tarkistathan jo tässä vaiheessa, että toimijatietosi ovat ajan tasalla Yhdistysinfo.fi:ssä).

Järjestöjen, kuntien ja sote-keskuksen välisen yhteistyön, asiakastarpeiden tunnistamisen ja toimivan asiakasohjauksen avulla syvennetään ja tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä edistetään kansalaisten hyvinvointia. Yhdistysinfoa kehitetään myös tukemaan järjestöjen keskinäistä yhteistyötä.

Yhdistysinfon ajankohtaisista asioista tiedotetaan ja keskustellaan Yhdistysinfon kuukausikokouksissa. Seuraava kuukausikokous on 18.2.2021 klo 11-12 Teams-kokouksena.
Jos haluat kutsun kuukausikokoukseen, ilmoita asiasta sähköpostitse henna.hovi@kykasote.fi.

---

Järjestöverkostot rakentuvat Kymenlaaksossa

Järjestöille muodostetaan Kymenlaaksoon yhteistyön tiivistämiseksi alakohtaiset verkostot, joiden kokoukset käynnistyvät helmikuussa. Alakohtaisia verkostoja on muodostettu lapsiperhe, päihde- ja mielenterveys, potilas- ja vamma, maahanmuuttaja, työllisyys, ikäihmiset, kumppanuustalot, liikunta ja valmius- ja varautuminen otsikoiden alle. Lisäksi verkostot kokoontuvat yhteisiin Kymenlaakson järjestöverkoston kokouksiin joka toinen kuukausi.
Verkostojen tarkoitus on tiivistää saman alan toimijoiden välistä yhteistyötä sekä parantaa järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä. Verkostoille nimetään yhteyshenkilöt, joiden kautta verkosto on tavoitettavissa. Verkostot toimivat myös pohjana maakunnalliselle neuvottelukunnalle, jonka valmistelutyö käynnistetään helmikuussa järjestöjen, kuntien ja sote-keskuksen edustajien kanssa yhteistyössä.

Verkostojen kokoukset on aikataulutettu elokuulle saakka (1 x kuukaudessa syklillä). Jokaiseen kokoukseen lähetetään osallistujille Teams-kutsu. Jos haluat liittyä verkostoon, ilmoita asiasta sähköpostitse henna.hovi@kykasote.fi.
Jos edustamallesi järjestölle ei ole vielä alakohtaista verkostoa, ilmoitathan siitäkin. Tavoitteena on, että verkostot tavoittavat maakunnan järjestötoimijat laajasti sekä vastaavat maakunnan järjestötoimijoiden tilannetta kattavasti.

---

Vapaaehtoisuuden puu istutetaan Kouvolaan maaliskuussa 2021

Hyvä yhdistys-, seura- ja järjestötoimija, olemme varanneet sinulle paikan puun oksilta!

Tutkimusten mukaan vapaaehtoistehtäviä halutaan tehdä, muttei liian sitovasti. Etenkin nuorten kohdalla yksikin vapaaehtoistoimintakerta on arvokas; he voivat hyödyntää kokemuksiaan esim. työhakemuksissaan tai ansioluettelossaan.

Vapaaehtoisuuden puu yhdistää tehtävien tarjoajat ja tekijät uudenlaisella tavalla. Vapaaehtoisuuden puu tarjoaa yhteisen alustan, jossa paikkakunnan yhdistystoimijat ja yhteisöt voivat ilmoittaa kerta- tai keikkaluontoisia vapaaehtoistehtäviä. Tarjolla olevat tehtävät voivat olla esimerkiksi tapahtumiin tai kerhojen ohjaamisiin liittyviä, kahvinkeittoa, ystävätoimintaa, someavustamista, valokuvaamista tai pieniä avustustehtäviä yms.

Vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneet puolestaan voivat poimia puusta useammankin toimijan tehtäviä, oman aikataulunsa puitteissa.

Missä puu sijaitsee?

Vapaaehtoisuuden puu on virtuaalinen ja se sijaitsee yhdistysinfo.fi -sivustolla, osoitteessa www.yhdistysinfo.fi/loyda-tekemista-ja-tietoa/vapaaehtoisuudenpuu/.


Kaikumediassa työllistymisjaksolla ollut, nuori, graafisen alan taitaja, Antti Miettinen on suunnitellut vapaaehtoisuuden puulle raikkaan ilmeen, joka värittää puuta vuodenaikojen vaihtuessa.

Virtuaaliselle puulle saamme lisänäkyvyyttä paikallisen taiteilijan, Sanna Majanderin Vapaaehtoisuuden puu -tilataideteoksella, joka julkistetaan Kouvolan Veturissa 1.3.2021.

 

Mihin voin ilmoittaa vapaaehtoistehtäviä?

Yhdistykset ja yhteisöt voivat ilmoittaa puuhun tarjolla olevia vapaaehtoistehtäviä tästä päivästä lähtien. Toivomme, että mahdollisimman moni ilmoittaisi tehtäviään ennen julkistamispäivää, 1.3.2021, jotta oksilla olisi monipuolista poimittavaa vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.
Ohjeet tehtävien ilmoittamiseen tästä linkistä. 
Yhdistysinfo tarjoaa tarvittaessa teknistä tukea alla olevasta osoitteesta:  
yllapito@yhdistysinfo.fi. tai p. 0505673610/ Henna Hovi.

Vapaaehtoisuuden puun istutustalkoissa on ollut mukana seuraavien yhdistysten ja hankkeiden edustajia: Pohjois-Kymen Kasvu ry, Kymenlaakson liikunta ry, Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry, Kouvolan reumayhdisty ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry sekä Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen -hanke (XAMK)

Lisätietoja:

Tanja Rautavirta, projektipäällikkö
sähköposti: tanja.rautavirta@pohjois-kymenkasvu.fi puh. 040 590 5655
Kaiku -osallisena Kouvolassa -hanke
Pohjois-Kymen Kasvu ry.