Uutiskirje 10/2021

Järjestöjen sote-uudistuksen vaikuttamisen paikat listaava tiekartta valmistui

Järjestöjen sote-muutostuen työkaluna toimiva järjestöjen yhteistyön tiekartta on valmistunut. Se kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon kärjet ja vaikuttamisen paikat. Tiekartta sisältää sekä tavoitteita että toimenpiteitä.

Lue lisää: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylä-verkkopalvelussa

Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa hyvinvointialuevalmistelu on käynnissä. Molempiin maakuntiin on perustettu VATE:t (valmisteleva väliaikaishallinto) sekä VATE:n alaisia valmistelutyöryhmiä. Yhdyspintavalmistelu on tunnistettu järjestöjen kannalta keskeiseksi työryhmäksi.
Kymenlaaksossa yhdyspintavalmistelutyöryhmässä järjestöjä edustaa järjestöasiantuntija Henna Hovi. Vuoden -22 alusta, valmistelun edetessä osallistetaan järjestöjä laajemmin tarpeen mukaan. Sote-keskuskehittämisyhteistyö jatkuu rinnalla edelleen.
Etelä-Karjalassa yhdyspintatyöryhmän alle on perustettu erillinen järjestöjaosto, jonne nimetään järjestöedustajat järjestöjen kumppanuuspöydän kautta (viitaten kumppanuuspöydän kokous 30.9.21). Myös järjestöasiantuntija Henna Hovi on järjestöjaoston valmistelussa mukana.

Valmistelutyöryhmissä sote-muutostuen järjestöasiantuntija hyödyntää järjestöjen yhteistyön tiekarttaa (linkki tiekarttaan viestin alussa).

---

Useita tärkeitä vaikuttamisen paikkoja

Järjestöjen kannalta keskeisimpiä vaikuttamisen paikkoja on tässä vaiheessa sote-uudistuksen toimeenpanoa kaiken kaikkiaan viisi:

Ensiksikin tärkeä vaikuttamisen kohde on turvata järjestöjen kunta-avustusten sekä kumppanuustoiminnan jatkuvuus yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa.

”Eri puolilla Suomea on kehitetty tapoja järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Järjestöjen sote-muutostuki valmistelee parhaillaan näiden mallien kautta tehtyä yhteenvetoa, jota järjestöt voivat tarjota hyvinvointialueiden valmistelijoille pohjaksi turvata järjestöjen toimintaedellytykset”, Anita Hahl-Weckström, sote-muutostuen hankepäällikkö sanoo.

Kymenlaaksossa avustusperusteinen yhteistyö on valmistelun kautta siirrettävissä hyvinvointialueen ja kuntien väliseksi malliksi. Etelä-Karjalassa on aloitettu etsimään ratkaisuja soten ja kuntien välisille avustusvastuille.

Toinen tärkeä asiakokonaisuus järjestöjen kannalta sote-uudistuksen toimeenpanossa on sopimussiirtojen valmistelu kunnissa ja hyvinvointialueilla.

”Tärkeää on varmistaa, että järjestöjen käytössä olevat tilat pysyvät järjestöjen käytössä myös jatkossa, vaikka tiloja siirtyy kunnilta hyvinvointialueille”, Hahl-Weckström sanoo.

Kolmanneksi tärkeää on vaikuttaa siihen, että järjestöt otetaan mukaan alueiden hyvinvointialue-, palvelu- sekä osallisuusstrategioiden valmisteluun. Tämä varmistaa sen, että järjestöillä on tunnustettu asema hyvinvointialueiden sote-palveluiden täydentäjinä ja esimerkiksi erilaisten ihmisryhmien äänen tuojina alueiden päätöksentekoon.

Neljänneksi järjestöjen näkökulmasta tärkeää on varmistaa, että hyvinvointialueella on rakenne, joiden kautta järjestöt ovat mukana kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden sidosryhmien vuosittaisissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvotteluissa.

“Tähän ohjaavat jo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 6. ja 7. pykälät, joissa linjataan, että kuntien ja hyvinvointialueiden on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä myös yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ja neuvoteltava tästä työstä niiden kanssa vuosittain”, Hahl-Weckström toteaa.

Etelä-Karjalassa järjestöjen kumppanuuspöytä on keskeinen toimielin strategioiden valmistelun ja neuvotteluiden näkökulmasta. Kymenlaaksossa vastaavaa, maakunnallista järjestöjen neuvottelukuntaa valmistellaan parhaillaan. Valmistelutilanteesta tarkemmin tässä kirjeessä myöhemmin.

Viidenneksi järjestöjen tarjoama tuki, palvelut ja ehkäisevä toiminta on saatava osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia. Tähän on jo olemassa toimintamalleja osassa Suomea.

Lue lisää: Miten saada järjestöjen tuki ja palvelut osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia? – Kymenlaaksossa keksittiin ratkaisu pulmaan viidessä minuutissa

Kymenlaakson sote-keskuksen palvelukatalogin pilotti käynnistyy nyt lokakuun alusta. Seuraavassa Kymenlaakson järjestöverkoston kokouksessa 15.10.21 rakenneuudistushankkeen projektipäällikkö Johanna Niilo-Rämä esittelee palvelukatalogia käytännössä. Lisäksi järjestöasiantuntija Henna Hovi kertoo ajankohtaisia kuulumisia hyvinvointialuevalmistelun näkökulmasta.

Voit pyytää tarvittaessa linkin Kymenlaakson järjestöverkoston kokoukseen Henna Hovilta.

---

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan valmistelun eteneminen

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan valmistelu on käynnistynyt kuntayhteistyösopimuksen mukaisesti syyskuussa 2021. Valmistelusta vastaavat järjestöverkoston vastuuhenkilöt (potilas- ja vammajärjestöt, päihde- ja mielenterveysjärjestöt, maahanmuuttajajärjestöt, työllisyysjärjestöt, kumppanuustalojen verkosto, valmius ja varautuminen, liikuntajärjestöt ja kulttuurijärjestöt) sekä kuntien ja kuntayhtymän nimeämät edustajat.  Vastuuvalmistelijana toimii Arja Kumpu (Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, puheenjohtaja) ja valmistelukokoukset on kalenteroitu 10.12.2021 asti.

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta edustaa kaikkia kymenlaaksolaisia Järjestöjä/ yhdistyksiä ja toimii em. toimijoiden edunvalvojana sekä maakunnan ja kuntien keskustelukumppanina järjestötoimintaa koskevissa asioissa.

Maakunnallinen järjestöjen neuvottelukunta käynnistyy 1.1.2022 pilottina ja pilottivaiheen aikana toteutetaan neuvottelukunnan toiminnan arviointi sekä sovitaan yhteisesti tarvittavista muutoksista.

Kymenlaakson järjestötoimijoille sekä kuntien ja kuntayhtymän edustajille järjestetään 15.12.2021 klo 18 alkaen maakunnallinen järjestöfoorumi. Toteutustapa ja paikka varmentuu lähempänä. Tilaisuudessa esitellään vuoden 2022 alussa käynnistyvän järjestöjen neuvottelukunnan toimintaa, rakennetta ja roolia järjestötoimijoiden edunvalvojana.

Lisätietoja voi kysyä järjestöverkoston vastuuhenkilöiltä ja vastuuvalmistelijalta Arja Kummulta (arja.kumpu@gmail.com).

---

Etelä-Karjalan kumppanuusverkoston-hanke

Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan kumppanuusverkosto -hanke on käynnistynyt elokuussa. Kumppanuusverkosto koostuu neljästä toisiinsa liittyvästä toiminnallisesta elementistä: maakunnallisesta Kumppanuuspöydästä, kuntakohtaisista monialaisista yhteistoimintaryhmistä, järjestöjen alakohtaisista yhteistoimintaryhmistä ja Kumppanuusverkoston viestinnästä. Kumppanuusverkosto-hanke on saanut rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja se toteutetaan 1.6.2021 – 31.12.2023 välisenä aikana. Hanketta koordinoi Etelä-Karjalan Yhdistykset ry ja hankkeen toteutuksesta ja viestinnästä vastaa projektipäällikkö Anna-Maija Ahonen. Hankkeen viestintä käynnistyy 11/21 aikana.
Lisätietoja: https://www.ekyhdistykset.fi/ ja anna-maija.ahonen@ekyhdistykset.fi

---

Hyvää ja reipasta syksyn jatkoa kaikille!

Toivottavasti tavataan pian myös kasvotusten 😊

 

Aurinkoisin terveisin,

Järjestöasiantuntija Henna Hovi

ps. Minuun voit olla yhteydessä matalalla kynnyksellä kaikkiin tämän viestin sisältöihin liittyen: henna.hovi@kykasote.fi