Ylätunniste

Uutisia

Rekisteröidy uudistuneeseen Yhdistysinfoon ja voita vuoden kahvit

Yhdistyksille ja muille käyttäjille maksuton Yhdistysinfo –järjestöverkkopalvelu on uudistunut toukokuussa 2017.  Yhdistysinfo kokoaa tietoa Kaakkois-Suomessa ja Loviisassa toimivista yhdistyksistä ja yhdistysten toiminnasta. Sivustolta asukkaat, yhdistykset ja viranomaiset löytävät helposti oman kotikunnan ja maakunnan alueella toimivat yhdistykset. Rekisteröidy Yhdistysinfoon ja voita vuoden kahvit Yhdistysinfo.fi -palveluun on vuodesta 2013 alkaen koottu liki 2 400 yhdistyksen ja toimijan tiedot Patentti- ja rekisterihallituksen tietokantaa …

Lue lisää.

Heikintalon toiminta uudistuu

Heikintalon toiminta uudistuu

Heikintalo on kaikille lappeenrantalaisille avoin kohtaamispaikka. Heikintalon toiminnan tavoitteena on edistää toimintaan osallistujien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toimintamahdollisuuksia sekä työllistymistä että opiskelumahdollisuuksia. Heikintalon yhteisöstä saa tukea oman näköinen arkeen, ihmissuhteisiin, työllistymiseen tai opiskeluun. Heikintalolla asioita ja työtehtäviä tehdään yhdessä; opitaan uusia taitoja. Yleinen käsitys on edellen, että toiminta on suunnattu pelkästään mielenterveyskuntoutujille. Tosiasiassa Heikintalon toimintaan voi osallistua jokainen, joka on kiinnostunut ja …

Lue lisää.

---
Kumppanuustalo Viikarilla on nyt oma yhdistys

Kumppanuustalo Viikarilla on nyt oma yhdistys

Kumppanuustalo Viikari ry on yhteisöllisyyden ja osallistumisen kehittäjä ja edelläkävijä. Se haastaa yhdistykset mukaan päättämään ja toimimaan Viikarilla!

Lue lisää.

---

Kansalaisareena ry etsii Vuoden 2017 vapaaehtoista

Järjestyksessään neljäs Vuoden vapaaehtoinen -kampanja on käynnistynyt 14.8.2017. Kansalaisareena ry hakee Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi henkilöä, joka voi olla pitkän linjan toimija tai innostava tulokas vapaaehtoistoiminnan saralla. Hän voi toimia vapaaehtoisena millä alalla tahansa ja missä päin Suomea tahansa. Vuoden vapaaehtoinen voi olla myös yhteisönsä kantava voima, taitava innostaja, kekseliäs toiminnan kehittäjä tai jotenkin muuten ansioitunut vapaaehtoinen. Kuka tahansa – niin …

Lue lisää.

---

Tieto- ja viestintätekniikan uudet tuulet puhaltavat Kouvolan kansalaisopistolla

Kouvolan kansalaisopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutuksissa puhaltavat uudet tuulet digitalisaation myötä. Koulutuksia uudistettaessa otimme huomioon entistä paremmin paikallisten yritysten, yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen tarpeet. Uutuuksina koulutustarjonnassa mainitsemme sosiaalisen median (mm. Facebook, Instagram, Twitter) ja pilvipalveluiden (Office 365 & Google Drive) kurssit sekä sähköisen liiketoiminnan ja verkkokaupan koulutukset. Syksyn koulutustarjontamme löytyy kotitalouksiin jaetusta painetusta opinto-oppaasta sekä nettisivuiltamme www.kouvolankansalaisopisto.fi tai https://www.opistopalvelut.fi/kouvola. Verkon kautta …

Lue lisää.

---

Uusi kokeilu- ja kehittämishankeavustus kulttuuritoimijoille

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho avaa kulttuuritoimijoille uuden avustusmuodon. Kyseessä ovat uudet kokeilu- ja kehittämishankeavustukset, joiden hakuja toimeenpannaan vuosina 2017–2019 ja joilla kullakin on oma teemansa. Uuden avustusmuodon teemat pohjautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteisiin. Vuonna 2017 teemana on osallisuus ja osallistuminen. Kuluvan vuoden teeman ”osallisuus ja osallistuminen” tavoitteena on edistää ihmisten osallisuutta kulttuuriin ja osallistumista erilaisiin …

Lue lisää.

---

Kouvolan hyvinvointikertomus 2017-2020

Kouvolan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2017–2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.5.2017. Laaja hyvinvointikertomus on kaupungissa valmisteltu hyvinvointipolitiikan, suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Se valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään vuosittain. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kouvolalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista väestöryhmittäin: lapset ja nuoret, työikäiset ja ikäihmiset terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja niiden muutoksista Kouvolassa kuinka palvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin ehkäisevän ja edistävän työn …

Lue lisää.

---

Kovaa osaamista harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta! -opas on julkaistu

Suomen Partiolaisten ja Sitran ”Kovaa osaamista harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta! – Partion kokemuksia hyödynnettäväksi järjestöille osaamisen näkyväksi tekemiseen” -opas julkistettiin Helsingissä 18. elokuuta. Opas on suunnattu erityisesti järjestöjen käyttöön. Harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä hankitaan kaiken aikaa osaamista, josta on hyötyä niin yksilölle, työelämälle kuin yhteiskunnalle. Suuri osa tästä osaamisesta jää kuitenkin valitettavasti vielä tällä hetkellä näkymättömiin. Suomen Partiolaisten ja Sitran vuoden mittaisessa yhteistyöhankkeessa …

Lue lisää.

---

Arjen pelastajat - Asiakas- ja käyttäjälähtöistä lähipalvelujen kehittämistä Kainuussa yhdessä kuntalaisten kanssa

Arjen pelastat on kuntalaisten itse ideoima konsepti, jossa nuorten ja ikäihmisten välistä kuilua pyritään kuromaan umpeen erilaisten yhteistyömuotojen avulla. Tavoitteena on saada nämä ryhmät tukemaan toistensa hyvinvointia. Mistä on kyse? Arjen pelastajat on uusi lähipalvelu- ja yhteistyömalli kunta-kuntalainen ja järjestöyhteistyössä, jossa nuorista kootaan kuntaan tai yhteisöön joukko, joka tarjoaa lähialueellaan apua vanhemmille ihmisille pienissä arjen askareissa – kauppakassin kantamisesta postin hakemiseen …

Lue lisää.

---

Kysely oikeuksien toteutumisesta vammaisten ihmisten arjessa

Kyselyllä selvitetään, miten vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat. Kyselyyn voivat vastata vammaiset henkilöt, vammaisten henkilöiden omaiset ja läheiset sekä vammaisjärjestöjen ja kunnallisten vammaisneuvostojen toimijat. Kyselyä voi vapaasti jakaa eteenpäin. Pyydämme henkilöitä arvioimaan omasta näkökulmastaan oikeuksien toteutumisen nykytilaa omassa arkiympäristössä ja omassa elämässä. Lisäksi pyydämme listaamaan vastaajan mielestä keskeisimpiä kehittämiskohteita. Pyydämme vastauksia 15.9.2017 mennessä. Linkki suomenkieliseen kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/00559B4309668ECF.par Taustaa: YK:n vammaisten henkilöiden …

Lue lisää.

---

Menestystarina: Muistojen talo

Euroopan komissio on valinnut "menestystarinaksi" Euroopan muistelutyöverkoston hallinnoiman projektin "Remembering Yesterday, Caring Today Training" (RYCTT). Kunniamaininta on erityinen ja annetaan harvalle projektille. Kotkan Muistojen Talo on ollut ainoana Pohjoismaana mukana RYCTT- projektissa vuosina 2012–2014, kuten myös koulutusprojektia edeltäneessä Remembering Together. Reminiscence Training for Family Carers of people with Dementia/ Muistoista voimaa omaishoitoon -projektissa (RTT) vuosina 2010–2012. Työ Muistojen Talolla jatkuu. Euroopan komissio perustelee …

Lue lisää.

---

Palkinnot ansiokkaasta vapaaehtoistoiminnasta

Kouvolan sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto Voimarinki pyytää sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä toimittamaan 27.10. mennessä esitykset jäsenistään, jotka yhdistys haluaa palkita ansiokkaasta vapaaehtoistoiminnasta. Yhdistys voi esittää palkittavaksi korkeintaan 3 jäsentään. Palkitsemisesitykseen tulee liittää lyhyet perustelut palkinnon myöntämisestä (korkeintaan viisi asiaa) millaisen huomionosoituksen yhdistys luovuttaa (esim. ansiomerkki, kunniajäsenyys, tunnustus) kuka/ketkä palkinnon luovuttavat Lisäksi tulee ilmoittaa yhdistyksen yhteyshenkilön sekä palkinnon luovuttajan yhteystiedot (nimi …

Lue lisää.

---

Vielä ehdit ilmoittautua Yhdistysinfon maksuttomaan koulutukseen

Yhdistysinfon ylläpito järjestää syyskuussa 2017 maksutonta opastusta kaikille kiinnostuneille uudistuneen Yhdistysinfo.fi -sivuston käytössä. Yhdistysinfo.fi –sivustolla yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat voivat maksutta markkinoida toimintaansa ja erilaisia tapahtumia, avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja, avoimia vapaaehtoistehtäviä, hankkeita sekä vuokrattavia toimitiloja. Lisäksi yhdistykset voivat tuottaa uutisia ja tiedotteita. Palvelun avulla asukkaat ja ammattilaiset löytävät helpommin toiminnan pariin. Tule kuulemaan lisää itsellesi sopivaan tilaisuuteen! Autamme sinua halutessasi …

Lue lisää.

---

Kumppanuustalo Viikarilta digiapua

Kotkassa toimiva Kumppanuustalo Viikari on aktiivinen kansalaistoiminnan keskus ja yhdistysten kokoontumispaikka. Kumppanuustalolla toimii myös lähes kaksikymmentä työllistettyä erilaisissa tehtävissä. Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n palkkalistoilla olevat atk-osaajat ovat nyt maksutta myös asiakkaiden käytössä. Viikarilta löytyy päivittäin 9-14 välillä apua pieniin digipulmiin ja laiteongelmiin. Jos sinulla on ongelmia kännykän, tabletin tai kannettavan koneen käytössä, meiltä löytyy apua. Emme korjaa laitteita, mutta opettelemme yhdessä …

Lue lisää.

---

Moni ikäihminen edelleen digiyhteiskunnan ulkopuolella

Digitalisaatio voisi helpottaa ikäihmisten arkea, mutta suuri osa vanhoista ihmisistä jää edelleen sähköisten palvelujen ulottumattomiin, kertoo Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksen selvitys. Selvityksen tulosten perusteella Vallin Ikäteknologian keskus laati palvelujen kehittäjille viisi suositusta, joiden avulla ikäihmiset saadaan mukaan digitalisaatioon. 1. Ikäihmisiä on kuultava palvelujen kehittämisessä 2. Tarvitaan helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja palveluja 3. Ikäihmisille tarjottava riittävä tuki ja neuvonta 4. …

Lue lisää.

---

Kansalaisaloite järjestöjen palkkatukeen liittyen

Kesäkuun alussa on avattu allekirjoitettavaksi kansalaisaloite järjestöjen palkkatuen määrän ja tason nostamisesta. Aloitteen voi lukea ja allekirjoittaa täällä.

Lue lisää.

---

Julkaisu: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuminen lisää kansalaisten hyvinvointia

Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuminen vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen monella tavoin myönteisesti. Päihde- ja mielenterveysjärjestöistä etsitään ja saadaan kohtaamisia, jotka kaupungistumisen myötä ovat luonnollisina vähentyneet. Yksin asuvat ja erilaisia ongelmia kohtaavat ihmiset löytävät yhdessä tekemistä, jakamista sekä toistensa tukea. Sosiaali- ja terveysministeriö linjasi 22.5., että vertaistuki olisi hyvä sisällyttää maakuntien strategioihin. Tällainen järjestöjen tarjoama tuki voi täydentää palvelu- ja hoitoketjua. …

Lue lisää.

---

Kuntouttava työote lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä

Nuorten Ystävien lastensuojelun palvelut tukevat lasten kasvatusta ja hoitoa sekä perheiden kuntoutusta. Kuntouttavassa työotteessa ja työskentelymenetelmissä korostuu lasten ja perheiden osallisuus sekä aktiivinen yhteistyö lasten perheiden, läheisverkostojen ja kuntien viranomaisten kanssa. Käytettäviä ja sisäisesti koulutettavia menetelmiä ovat ART, Family TIES ja Toimiva lapsi & perhe –menetelmät eli Lapset puheeksi -perheinterventio, Lapset puheeksi -keskustelu ja Lapset puheeksi -neuvonpito. Lue lisää menetelmistä …

Lue lisää.

---

Tapahtumia

Yhteisöllisen senioriasumisen II suunnittelupäivä Haminassa

Tervetuloa mukaan kehittämään senioriasumista ja -palveluja Haminassa, jossa esimerkkikohteena on Jamilahden kansanopisto! Aika:             pe 22.9.2017 klo 9.30-14.00 Paikka:         Jamilahden kansanopisto, Tikkupolku 1, 49460 HAMINA Työpajassa esitellään 1.9. järjestetyn yhteissuunnittelupäivän pohjalta laadittuja senioreiden yhteisölliseen asumiseen soveltuvia alustavia tila-, toiminta- ja pihasuunnitelmia, ja suunnitellaan näitä yhdessä eteenpäin. Päivän aikana kuullaan myös eri hyvinvointipalveluyrittäjien ajatuksia siitä, mitä palveluja …

Lue lisää.

---
Vertaistuella eroon tupakasta, Vertaisohjaajien koulutus, Kouvolassa

Vertaistuella eroon tupakasta, Vertaisohjaajien koulutus, Kouvolassa

Kouluttajina: Filha ry: Patrick Sandström, Anelma Lammi ja Miska Reinikainen Koulutuksessa käydään läpi mm. tupakkariippuvuutta, vieroitushoitoja, tupakkatuotteiden haittoja ja lopettamisen hyötyjä, miltä tupakoimattomuus tuntuu. Koulutus on ilmainen. Osallistujille tarjotaan lounas ja kahvit. Pitkämatkalaisille maksetaan myös matkakorvaukset ja heillä on halutessaan mahdollisuus yöpyä hankkeen kustantamana Kouvolassa.

Lue lisää.

---
Muistiseminaari 2017, Kotka: Että kaikki olisi hyvin - turvallisesti kotona

Muistiseminaari 2017, Kotka: Että kaikki olisi hyvin - turvallisesti kotona

Seminaarissa asiaa mm. ajoterveydestä, muistisairaus ja kodin turvallisuus, näkökulmia osallistavaan turvallisuuteen sekä teknologia hyvän elämän asialla.   Lisätietoja p. 040 523 9697 tai tarja.levonen@kouvolanseudunmuisti.fi

Lue lisää.

---
Yhdistysten aamukahvit Kouvolassa

Yhdistysten aamukahvit Kouvolassa

Tervetuloa syksyn ensimmäiseen aamukahvitapaamiseen Kouvola-talon Kulma-huoneeseeen. Aiheena syksyn ajankohtaiset asiat.

Lue lisää.

---

Väärän kuninkaan päivä: kohtaamisfoorumi Lappeenrannassa

Kohtaamisfoorumi Lappeenrannan vapaaehtoistoimijoille, vapaaehtoisorganisaatioille, kaupunginvaltuutetuille sekä julkishallinnon edustajille tiistaina 26.9.2017 ME-talolla (kauppakeskus Opri, 2. krs.) klo 13–15 ja klo 16.30–18.30 (voit valita kellonajoista itsellesi parhaiten sopivan) Toimintaympäristö niin vapaaehtoistoiminnassa kuin kunnissa on muutoksessa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tulee muutosten keskellä entisestään vahvistaa lisäämällä monialaista yhteistyötä ja täsmentämällä terveyden edistämisen vastuutahojen määrittelyä. Tule mukaan kokeilemaan, miltä tuntuu istua ns. pöydän toisella …

Lue lisää.

---

Kyläpiha Savitaipaleen mahdollisuutena -seminaari 7.9.2017

Savitaipale on pilottikuntana mukana Täydentäen toimivaa (Täytyy) – hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelukeskeinen ”Kyläpiha”, jossa uudella tavalla sovitetaan yhteen ikäihmisten asuminen, hoiva ja palvelut. Tule kuulemaan Savitaipaleella tehdystä kartoituksesta ja valtakunnallisista suuntauksista ja keskustelemaan ikääntyneiden asumisen uusista ideoista asiantuntijaseminaariin 7.9.2017 klo 9.30-15.30. Paikkana on Savitaipaleen koulukeskus, Europaeuksen koulu, Koulutie 7, Savitaipale. Ohjelma: 9:30       Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10:15     Päivän avaus, Kehitysjohtaja, muutosagentti …

Lue lisää.

---
Soittoharjoitukset, Inkeroisten musiikkiyhdistys ry

Soittoharjoitukset, Inkeroisten musiikkiyhdistys ry

Soittoharjoitukset alkavat 5.9. kello 18 opistolla. Alamme työstää marraskuun lopulla pidettävän konsertin ohjelmaa. Entisten lisäksi myös uudet soittajat ovat tervetulleita mukaan.   Lisätietoja: Reijo Pajuoja reijo.pajuoja@pp.inet.fi / 050 595 0733 Inkeroisten musiikkiyhdistys ry

Lue lisää.

---
Turvallinen tapahtuma -koulutus

Turvallinen tapahtuma -koulutus

Viime aikoina tapahtumien turvallisuus on noussut taas entistä haastavammaksi. Siksi KymLi yhdessä Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja Kaakkois-Suomen poliisin kanssa haluaa tarjota Kymenlaakson seuroille / toimijoille maksuttoman koulutuksen. Koulutuksen aiheina mm. Milloin tapahtumassa tulee tehdä turvallisuussuunnitelma ja milloin pelastussuunnitelma? Mitä muita lupamenettelyjä tulee huomioida? Mitä asioita tulee huomioida turvallisen yleisötapahtuman rakentamiseksi pelastuslaitoksen näkökulmasta? Kirsi Arola, palotarkastaja, Kymenlaakson pelastuslaitos  Milloin tulee tehdä ilmoitus …

Lue lisää.

---
Nettiopastusta ikäihmisille sekä nettiopasinfo

Nettiopastusta ikäihmisille sekä nettiopasinfo

Millaisiin asioihin tarvitset opastusta älylaitteen käytössä?   -harrastuksiin? -valokuvien järjestelemiseen? -uutisten seuraamiseen? -yhdistystoimintaan? -terveyspalveluihin? -yhteydenpitoon ystävien tai sukulaisten kanssa?   Otathan mukaan oman tabletin tai älykännykän. Tervetuloa Myllykosken hyvinvointiasemalle (kirjasto)  

Lue lisää.

---
Nettiopastusta ikäihmisille

Nettiopastusta ikäihmisille

Tervetuloa mukaan maksuttomaan ikäihmisille suunnattuun nettiopastukseen Elimäen kirjaston yhteydessä olevalle Hyvinvointiasemalle. Otathan mukaan oman tietokoneen, tabletin tai älykännykän.

Lue lisää.

---
Nettiopastusta ikäihmisille

Nettiopastusta ikäihmisille

Tervetuloa mukaan maksuttomaan ikäihmisille suunnattuun nettiopastukseen Elimäen kirjaston yhteydessä olevalle Hyvinvointiasemalle. Otathan mukaan oman tietokoneen, tabletin tai älykännykän.

Lue lisää.

---
Yhdistysten media

Yhdistysten media

Media kokoaa yhteen asukkaiden, yhdistysten ja yhteisöllisten toimijoiden viestit, kuulumiset, kuvat ja äänet. Sisältöjä mediaan tuotetaan monikanavaisesti; radion, videon, kuvagallerioiden, blogien ja tapahtumatiedottamisen muodoissa. Uusille kasvoille ja kyvyille media avaa monien mahdollisuuksien ovia, yhdistyksille puolestaan helpomman ja keskitetyn tavan viestiä ja näkyä uutisvirtojen pyörteissä. Yhdistysten media tuotetaan yhteistyössä Pohjois-Kymen Kasvu ry:n ESR-rahoitetun, Uusi tapa toimia -hankkeen ja Kouvolan kaupungin yhteisöllisyyden …

Lue lisää.

---
Opastusta ja Info pilvipalvelun käytöstä

Opastusta ja Info pilvipalvelun käytöstä

Hyvinvointiasema Sarastus Inkeroisissa järjestää yhteistyössä Osalliseksi tietoyhteiskunnasta -hanke Oskun kanssa opastusta ja Info-tilaisuuksia. Tervetuloa  kuuntelemaan, katselemaan ja kyselemään. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Lisätietoja antaa Emma Kujala, gsm 040 5360 156 tai sähköposti: hyvinvointiasema@kymijoenhoiva.fi

Lue lisää.

---
Kuule, Näe, Kohtaa miut 3.0 -seminaari nuorten parissa toimiville

Kuule, Näe, Kohtaa miut 3.0 -seminaari nuorten parissa toimiville

Seminaarin järjestävät Kouvolan Ohjaamo -hanke ja Mannerheimin lastensuojeluliitto Kymen piiri. Aiheina mm. Nuoren mielen hyvinvoinnin tukeminen, ratkaisukeskeisiä niksejä nuorten tukemiseen ja auttamiseen. Tarkempi aikataulu ja ohjelma liitteenä. Seminaari on maksuton. Ilmoittautuminen 12.10. mennessä täältä

Lue lisää.

---

Klassikot kiertueella 2017 - Järnefeltin Raatajat rahanalaiset / Kaski nähtävissä Lappeenrannassa

Eero Järnefeltin maalaus Raatajat rahanalaiset / Kaski (1893) on nähtävissä 8.8.2017 alkaen Lappeenrannan taidemuseossa, kun Ateneumin vuoden 2017 valtakunnallinen ohjelmisto juhlistaa Suomen satavuotista itsenäisyyttä. Ateneumin taidemuseon vuoden 2017 ohjelmisto juhlistaa Suomen satavuotista itsenäisyyttä ja luo katseen Suomen taiteen eri vaiheisiin. Kaksi eri hanketta vievät Ateneumin kokoelmien taidetta taidemuseoihin ympäri maan Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Ateneumin rakastetuimpiin kuuluvat klassikot – Helene Schjerfbeckin Toipilas (1888) …

Lue lisää.

---
Seminaari "Kohti muistiystävällistä Suomea ja Etelä-Karjalaa

Seminaari "Kohti muistiystävällistä Suomea ja Etelä-Karjalaa

Ohjelmassa mm.Muistiystävällinen Suomi 100, Työikäisen muistisairaus, oikeus omannäiköiseen elämään hoitokodissa, muistiperheen tuki ja henkinen hyvinvointi. Tarkempi ohjelma liitteenä.

Lue lisää.

---
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros Lappeenrannassa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros Lappeenrannassa

Tervetuloa osallistumaan Lappeenrannassa 11.9.2017 järjestettävään  hyvinvoinnin, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisen alueelliseen tilaisuuteen. Kaikille avoin tilaisuus  järjestetään sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tueksi. Aluekierroksen tavoitteena on tukea kuntien ja maakuntien monialaista valmistelutyötä tunnistamalla alueen vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä verkostoimalla kuntia, maakuntia ja järjestöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamisessa ja työterveyshuollon järjestämisessä osana uudistusta. Kierroksen järjestää sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä opetus- …

Lue lisää.

---
MLL:n ystäväkoulutus

MLL:n ystäväkoulutus

Oletko kiinnostunut kansainvälisyydestä ja muista kulttuureista? Haluatko tutustua Suomessa asuviin maahanmuuttajaäiteihin? Erityisesti kotona lapsiaan hoitavat maahanmuuttajaäidit jäävät helposti eristyksiin, sillä heiltä puuttuvat luonnolliset tukiverkostot eikä heillä usein ole mahdollisuutta lähteä kielikursseille. Kaikki äidit eivät saa neuvolasta tietoa esimerkiksi perhekahviloista tai kerhotoiminnoista. Niillä, jotka tietoa saavat, saattaa olla korkea kynnys lähteä yksin tutustumaan perhekahvilaan tai oman asuinalueen muuhun lapsiperhetoimintaan. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille …

Lue lisää.

---
MLL:n perhekummikoulutus

MLL:n perhekummikoulutus

MLL:n lapsiperheitä tukeva perhekummitoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on lisätä perheen hyvinvointia ja vahvistaa koko perheen elämänhallintaa tukemalla ensisijaisesti perheen vanhempia. Perhekummit ovat auttamisesta kiinnostuneita, sitoutuneita vapaaehtoisia. Haastattelemme Kaikki perhekummit etukäteen ja he osallistuvat MLL:n peruskoulutukseen sekä saavat lisäksi säännöllistä ohjausta vapaaehtoistyöhönsä. MLL:n perhekummit noudattavat vapaaehtoistyön eettisiä periaatteita ja ovat vaitiolovelvollisia. Perhekummin tehtävänä on ennen kaikkea …

Lue lisää.

---
MLL:n kaverikoulutus

MLL:n kaverikoulutus

Kaveritoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminta on suunnattu 4-17 -vuotiaalle lapselle tai nuorelle. Tavoitteena on parantaa lapsen tai nuoren ja hänen perheensä elämänhallintaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, tarjota lapselle tai nuorelle turvallinen ja luottamuksellinen suhde, ehkäistä ongelmien kasautumista sekä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä lapsen tai nuoren sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa vahvistamalla. Kaverista voi olla apua esimerkiksi silloin jos lapsi tai …

Lue lisää.

---

SPR:n ystävätoiminnan lyhytkurssi Kuusankoskella la 7.10.2017

Kurssin sisältö (4 h) Punaisen Ristin ystävätoiminta Vuorovaikutus ja kohtaaminen Vapaaehtoisena jaksaminen Aika: lauantai 7.10.2017 klo 10 – 14 Paikka: Kuusankosken kirjasto, nh Lindroos Hinta: 5 euroa/henkilö, SPR:n jäsenille maksuton Tarjolla virvokkeita Ilmoittautuminen 29.9. mennessä

Lue lisää.

---

Toimintaa

Voimavarakoulu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti

Voimavarakoulu omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti

Järjestämme syksyllä 2017 Kouvolan seudun omaisille - "voimavarakoulun." Toiminta on tarkoitettu kaikille omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti. Voimavarakoulun tarkoituksena on ennaltaehkäistä uupumusta ja kartuttaa voimavaroja sekä tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia. Oppimateriaalina käytämme Tarja Koffertin ja Katriina Kuusen kirjaa - "Depressiokoulu, opi masennuksen ehkäisy - ja hoitotaitoja." Tämä kirja soveltuu jokaiselle oman mielialansa kohentamisesta kiinnostuneelle. Stressi, uupumus ja depressio …

Lue lisää.

---
Tietovisa Heikintalolla perjantaisin

Tietovisa Heikintalolla perjantaisin

Testaa yleistietosi Heikintalon tietovisassa perjantaisin klo 13:00. Paras palkitaan!

Lue lisää.

---
Vertaiskahvila Heikintalolla keskiviikkoisin

Vertaiskahvila Heikintalolla keskiviikkoisin

Kokemusten, tiedon ja tuen vaihtoa. Kahvitarjoilu.

Lue lisää.

---
Turistienglantia Heikintalolla

Turistienglantia Heikintalolla

Englanninkielen opiskeluryhmä tiistaisin klo 14:00 Heikintalolla.

Lue lisää.

---
Nuorten ilta Heikintalolla maanantaisin

Nuorten ilta Heikintalolla maanantaisin

Mukavaa yhdessäoloa ja tekemistä nuorille aikuisille mm. ruuanlaittoa, liikuntaa, lautapelejä, retkiä. Musiikista kiinnostuneille bänditoimintaa.

Lue lisää.

---
+30 ilta Heikintalolla

+30 ilta Heikintalolla

+30-vuotiaiden ilta joka keskiviikko Heikintalolla Yhdessäoloa, ruuanlaittoa, lautapelejä, liikuntaa, karaokea, saunomista ja mahdollisuus bänditoimintaan

Lue lisää.

---

Yhdistysinfon vuoden 2017 seitsemäs uutiskirje lähetetään sähköisesti kaikille järjestö-ja yhdistystoimijoille sekä muille uutiskirjeen tilanneille vkolla 39. Jos haluat uutisesi julkaistavan järjestötiedotteessa, ilmoita siitä 21.9.2017 mennessä tästä. Mikäli haluat toimittaa materiaalisi sähköpostitse, lähetä se osoitteeseen jenna.paajanen(at)socom.fi.

Yhdistysinfon ylläpito toivottaa kaikille Aurinkoisia syyspäiviä!

---