Maakunnallisen järjestöjen neuvottelukunnan järjestöfoorumi 15.12.2021

Maakunnallisen järjestöjen neuvottelukunnan toiminta käynnistyy vuoden 2022 alussa. 15.12.2021 järjestettiin Maakunnallinen järjestöfoorumi, jossa esiteltiin neuvottelukunnan toimintaa ja merkitystä maakunnallisena järjestötoiminnan esille nostajana ja vahvistajana