Järjestö 2.0 -hankkeiden blogisarja

Järjestö 2.0 -hankkeet julkaisevat vuoden 2020 aikana säännöllisesti blogeja. Alla linkkejä julkaistuihin blogeihin:

Elinvoimapajat 2018-2020 järjestöpositiivisten kuntien ja kuntapositiivisten järjestöjen rakentajina

Miksi avata tiedon syvyyksiä vastaamalla kyselyihin?

Pohjois-Pohjanmaan kunnat edelläkävijöitä järjestöyhteistyön koordinoinnissa

Mitä on vaikuttamistyö ja mihin sitä tarvitaan?

Järjestöt ja kunnat tukevat yhdessä kuntalaisten hyvinvointia poikkeusoloissa

Maakunnalliset järjestöyhteistyön rakenteet – case Keski-Suomi

Järjestö-kuntayhteistyö tarvitsee tukea vahvistuakseen

Sote-järjestöjen uusi normaali

Digiosallisuutta kehittämässä

Maakunnallinen järjestörakenne Pohjois-Savossa – Järjestöneuvosto yhdistää, vaikuttaa ja näkyy

Järjestöt edistämässä osallisuutta Etelä-Savossa

Kumppanuutta koronan keskellä – järjestöt valmius- ja turvallisuussuunnittelussa

Järjestöagentti lujittaa kunnan ja yhdistysten yhteistyötä

Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta – maakunnan järjestöjen yhteinen ääni

JärjestöKainuu 2.0 -hankkeen koulutukset yhdistivät eri alojen yhdistystoimijoita ympäri Kainuuta

Hyvinvointijohtaminen on yhteinen asia

Yhdistystoiminta osaksi kuntien hyvinvointikertomuksia 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteistyötä – järjestöyhteistyön avuksi uusi hyte-käsikirja ja Toimeksi-verkkopalvelu

Järjestökahvit – onnistunutta oppilaitosyhteistyötä

Järjestöt ja sote-kuntayhtymäyhteistyö Kymenlaaksossa

Ryhtiä kunnan järjestöyhteistyöhön käytäntöjä kirjaamalla

Järjestöt osaksi soten palvelupolkuja

Järjestömessut kohtaamispaikkana Mikkelissä ja infokioski Vinkkivarikko hyvinvoinnin tukena Pieksämäellä

Uudenmaan laajuista yhteistyötä kohti