Leader Sepralta tukea pieniin hankkeisiin

Leader Sepralta tukea pieniin hankkeisiin

Sepra on avannut kaksi teemahankehakua, Otetaan oppia -kehittämishankkeen ja Liikutaan lähellä -investointihankkeen.

Otetaan opiksi -hankkeessa tukea voi hakea joko opintomatkaan tai järjestettävään kurssiin tai muuhun lyhyeen koulutustapahtumaan, seminaariin tms. Liikutaan lähellä -investointihankkeessa taas rahoitetaan luontoon, luonnossa liikkumiseen ja lähimatkailuun liittyviä pieniä investointihankkeita.

Lisää kummastakin hankkeesta, tuettavista kohteista, hakuprosessista ja kriteereistä voit lukea https://www.sepra.fi/leader-tuet/teemahanke

TEEMAHANKKEET LYHYESTI
• hakuaika 29.1.-17.4.2020
• toteutusaika 31.10.2021 asti
• tukiprosentti investointi: 75 %, kehittäminen 80 %.
• investointi: kustannusarvio 500-9000 €, pienet yleishyödylliset luonto/luontoliikunta/matkailuinvestoinnit
• kehittäminen: kustannusarvio 500-8000 €, opintomatkat ja lyhyet koulutukset
• hakijana yhdistys, tuettava kohde sijaitsee Sepran alueella (Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti)