Nuorten kipinärahoja

Kipinärahat on Leader Länsi-Saimaan Nuoriso-Leader -toimintatapa, joka kannustaa nuoria käynnistämään uutta, omaehtoista vapaa-ajan toimintaa ja kokeilemaan yritystoimintaa. Samalla nuoret tutustuvat Leader- ja hanketoimintaan ja voivat vaikuttaa alueen kehittämiseen.

13-28-vuotiaat nuoret voivat hakea Kipinärahoja omien projektiensa toteuttamiseen. Nuorten ryhmä voi hakea Kipinärahaa yhteisölliseen ja yleishyödylliseen projektiin, joka hyödyttää isompaa joukkoa nuoria. Nuori yrittäjä (esim. 4H-yritys tai NY) voi hakea tukea yrityksensä perustamiseen tai kehittämiseen. Tuki on 100-500€, erityistapauksissa 1 000 €, kuitenkin korkeintaan 90 % projektin kustannuksista.

Valintajaksoja on vuonna 2020 kolme. Hakujaksot päättyvät 31.1., 30.4 ja 30.9.

Lue lisää Leader Länsi-Saimaan sivuilta: https://www.leaderlansisaimaa.fi/kipinarahat