Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisu: Nuorten osallisuudesta elinvoimaa

Julkaisun tavoitteena on herättää ajatuksia, miten ja millaisilla tavoilla ja menetelmillä nuorten osallisuutta kunnissa voidaan vahvistaa arjen käytännöissä. Julkaisun sisällössä on hyödynnetty oivalluksia ja ajatuksia, jotka ovat nousseet esille kuntien viranhaltijoille ja nuorille suunnatuissa koulutus- ja työpajatilaisuuksissa.

Osallisuuden osaamiskeskuksen tarkoituksena on ollut lisätä kuntien viranhaltijoiden ymmärrystä ja osaamista nuorten osallisuudesta tähdäten toimintakulttuurin muutokseen kohti nuorten osallisuutta tukevaa kehittämistä ja päätöksentekoa.

Lue lisää: https://www.nuortenakatemia.fi/osaamiskeskus/

Julkaisun löydät: Nuorten osallisuudesta elinvoimaa