2019


PerhEke -hanke on tuomassa Savon alueelle perhehoitajien koulutus- ja tukimallia. Tavoitteena on lisätä tietoutta ikäihmisten perhehoidosta hoiva- ja asumismuotona sekä elinkeinona. Hankkeen työntekijät pyrkivät vahvistamaan ja kehittämään jo toimivia perhehoidon muotoja. Lakiuudistukset vaikuttavat siihen, että on laitettava alulle uusia toimintamuotoja. Lue lisää…


Ensimmäinen nelivuotiaisiin ja heidän perheisiinsä kohdistuva kansallinen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus toteutettiin 290 kunnassa. Tutkimuksen mukaan myös suurin osa nelivuotiaiden vanhemmista voi hyvin. He ovat tyytyväisiä vanhemmuuteensa ja perheensä arjen toimivuuteen. Joka kolmas vanhemmista tuntee kuitenkin laiminlyövänsä Lue lisää…


Vuoden 2019 Tehemä Pois -järjestöpalkinto myönnetään Eläkeliiton Posion yhdistyksen hymyhuulet ilmaisuryhmälle. Yhdistys on tehnyt monipuolisesti yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja muiden tahojen kanssa sekä paikallisesti että alueellisesti. Hymyhuulten toiminta on ollut aktiivista ja moninaista. Ryhmä on esiintynyt ja ohjannut toimintaa sekä Lue lisää…


Lohjalla järjestetään tukiperhe/tukihenkilökoulutus vapaaehtoisille aikuisille syksyllä 2019! Haluatko auttaa alueemme lapsiperheitä? Tule mukaan vapaaehtoiseen tukiperhe- tai tukihenkilötyöhön! Lohjan kaupunki ja ptky Karviainen järjestävät yhteistyössä KOULUTUKSEN uusille tukiperheille / tukihenkilöille (kesto 15 h) alkaen la 24.8.2019. Vapaaehtoisena tukiperheenä tai tukihenkilönä toimit Lue lisää…


Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Kokemus saattaa olla järkyttävä rikoksen uhrille ja aiheuttaa voimakkaita tunteita sekä ahdistavaa epätietoisuutta. Rikoksen uhri tarvitsee helposti ymmärrettävää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Yksi iso osa selviytymistä Lue lisää…


Siltoja vanhemmille (2019-2021) on Suomi-Syyria Ystävyysseuran hanke, joka – edistää arabiankielisten lasten hyvinvointia koulun käynnissä tukemalla vanhempia – tarjoaa Helsingin, Espoon ja Vantaan peruskouluissa opiskelevien lasten vanhemmille ohjausta ja neuvontaa – auttaa koulun ja kodin välisessä yhteydenpidossa – edistää vanhempien Lue lisää…


Intofinland.ru on sivusto, joka tarjoaa tietoa Suomesta venäjäksi. Sivusto on tarkoitettu niille, jotka etsivät luotettavaa tietoa Suomesta venäjän kielellä. Sivustolta löytää tietoa Suomeen muuttamisesta, yrityksen perustamisesta Suomessa, työ- tai opiskelupaikan löytämisestä, Suomessa matkustamisesta, syömisestä, majoittumisesta, nähtävyyksistä, tekemisestä lasten kanssa ja Lue lisää…


Yhteensä: 592