2019


Strategian tarkoitus on antaa suuntaviivat STEAn toiminnalle ja sille, minkälaisten tavoitteiden tulisi ohjata STEAn avustustoimintaa kokonaisuutena tulevaisuudessa. Strategian taustalla on erilaisia selvitystöitä. Lisäksi strategian tueksi on toteutetty kyselyitä ja käyty keskusteluja laajasti sidosryhmien kanssa. Lue lisää: https://www.stea.fi/documents/2184241/8660802/STEA+strategia+2020/6e0d15b1-4882-9965-3f89-3867651e6871/


Hyvä järjestö tai viranomaistoimija, Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti syksyllä 2017 kolme Suomi 100 -avustusohjelmaa vuosille 2017-2020. Ohjelmilla vähennetään eriarvoisuutta, parannetaan työikäisten toimintakykyä ja kehitetään järjestötoimintaa. Tämä käsillä oleva kysely liittyy niistä yhteen, Järjestö 2.0 – mukana muutoksessa -ohjelmaan, joka koostuu 17 maakunnallisesta hankkeesta, Lue lisää…


Millaiset tulevaisuuden näkymät vapaaehtoistyöllä on? Mitkä asiat vaikuttavat vapaaehtoistyöhön nyt ja tulevaisuudessa? Sekä millaisia yhteistyöverkkoja tulisi kutoa, jotta Suomi olisi jatkossakin maailman paras paikka vapaaehtoistoiminnalle? Kansalaisareenan uuteen julkaisuun on kirjoittanut 24 omien alojensa asiantuntijaa vapaaehtoistoiminnan tulevaisuudesta. Lue julkaisu täällä


Kymenlaakson Kylät ry käynnistää vuoden 2019 kymenlaaksolaisen kylän ja kylätoimijoiden valintakierroksen. Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja Lue lisää…


Hei kymenlaaksolainen yhdistystoimija! Keräämme tällä kyselyllä tietoa Kymenlaakson alueen yhdistyksistä. Kysely laitetaan erikseen jokaisesta Kymenlaakson kunnasta ja on tarkoitettu kaikille järjestöille ja yhdistyksille, joilla on toimintaa Kymenlaaksossa. Kyselyn tuottaman tiedon avulla pyritään edistämään järjestöjen ja yhdistysten keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä Lue lisää…


Yhdistyksemme on kutsunut Sirkus Melskalan kaupunkiin ti 16.4.2019.   TV:stä tutut lastensuosikit Tuomo Rannankari, Siina Hirvonen ja Jaakko Loukkola yhdistävät voimansa energisessä ja humoristisessa koko perheen musiikkikonsertissa. Tule kanssamme laulamaan ja tanssimaan Kuntotalolle klo 18 alkaen! Liput 15€ tai MLL:n Lue lisää…


ELINVOIMAA KYLIIN – PIENIÄ INVESTOINTEJA KOUVOLAN JA IITIN ALUEELTA HAETAAN RAHOITETTAVAKSI 31.3.2019 SAAKKA Hakuinfot tiistaina 22.1. Iitin kirjastossa klo 17:30 ja keskiviikkona 23.1. Kouvola-talolla klo 17:30. Pohjois-Kymen Kasvu ry hakee nyt maaseutualueen pieniä investointeja rahoitettavaksi Elinvoimaa kyliin -teemahankkeeseen. Hanke on Lue lisää…


  Osaava vanhemmuus-hanke on Suomen mielenterveysseuran koordinoima, Sosiaali- ja terveysministeriön veikkauksen tuotoilla tukema hanke. Tarjoamme järjestöjen työntekijöille mahdollisuuden kouluttautua Lapset puheeksi-menetelmäosaajaksi, Lapset puheeksi-kouluttajaksi sekä vahvistaa järjestöissä toimivien vapaaehtoisten koulutus- ja perehdytyspolkua Hyvä arki lapselle-koulutuksen muodossa. Lapset puheeksi-menetelmä perustuu Suomen mielenterveysseuran Lue lisää…


Kutsu Lappeenrannan teatterin naulakkopalveluiden markkinavuoropuheluun   Paikka Lappeenrannan kaupunginteatteri Aika Maanantai 28.1.2019 klo 17 – 19   Lappeenrannan kaupunki valmistelee Lappeenrannan kaupunginteatterin naulakkopalveluiden kilpailuttamista. Tarkoituksena on toteuttaa Lappeenrannan kaupunginteatterin naulakkopalvelut siten, että palveluntarjoajalle tarjotaan mahdollisuus varainhankintaan, kun palveluntarjoaja vastaa naulakkopalveluiden Lue lisää…


Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto jakaa 470 000 euroa kymenlaaksolaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille. Uutena hakualana on Pelit. Kymenlaakson rahaston apurahojen seuraava hakuaika on Lue lisää…


Yhteensä: 122