2019


Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) toteuttavat ESR-rahoitteisen TYKEs-Työkuntoa Keski-Karjalaan -kumppanuushankkeen ajalla 1.8.2019 – 31.12.2021. Haemme 5.8.2019 alkaen TYKEs -työkuntoa Keski-Karjalaan -kehittämishankkeen toteuttamiseen osa-aikaista liikuntaneuvojaa. Tehtävissäsi vastaat liikuntaneuvonnan prosessiin ja kunto- ja terveysmittauksiin liittyvästä liikuntaneuvonnan suunnittelusta yhteistyössä elintapavalmentajan Lue lisää…


Järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen uudistuksen valmistelussa. Järjestöjen moninaiset roolit sekä järjestöissä oleva asiantuntijuus ovat tulleet näkyviksi. Järjestöjen kautta on myös tuotu erityisen paljon palveluiden käyttäjien ääntä uudistuksen valmisteluun. Valmiustelun raportit ovat luettavissa KS2021 -sivustolla ja Yhdistystorilla. Nostoja Lue lisää…


Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) toteuttavat ESR-rahoitteisen TYKEs-Työkuntoa Keski-Karjalaan -kumppanuushankkeen ajalla 1.8.2019 – 31.12.2021. Hankkeella haetaan pysyviä ratkaisumalleja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja työssä eläkeikään saakka jaksamisen tukemiseksi. Kokeilevan kehittämishankkeen päämääränä on kehittää työterveyshuollon sekä vapaa-aikasektorin kuntatasoista yhteistyötä, jossa Lue lisää…


Mitä yhteistä on seuraavilla henkilöillä ja EU Sport -koulutuksella? Mauno Hänninen, EU-komission Suomen edustusto Minttu Korsberg, Valtion liikuntaneuvosto Keijo Kylänpää, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu PHLU ry Marita Mattila, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK Anu Pekanniemi, Ykkösakseli ry(LEADER-ryhmä) Timo Hämäläinen, Liikunnan aluejärjestöt Vastaus: Lue lisää…


Olen yksi Oulussa sijaitsevan Kumppanuuskeskuksen toimijoista. Kumppanuskeskuksen tiloissa toimivissa järjestöissä ja paikallisyhdistyksissä työskentelee lähes 100 henkilöä. Aina ei ole ollut näin. Minut valittiin Psoriasisliiton aluesihteeriksi vuonna 1992, siitä on siis kohta 27 vuotta. Perustin Psoriasisliiton Pohjois-Suomen aluetoimiston ja pääsin alivuokralaiseksi Lue lisää…


Diakonia-ammattikorkeakoulun ja THL:n tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että syrjäytyneet saavat apua ja palveluja myöhemmin kuin koulutetut ja työssä olevat taustalla olevista ongelmista huolimatta. Tämä koskee esimerkiksi lastensuojelun sijoituksia, psykiatrista osastohoitoa ja päihdehoitoa. Tutkimuksen aineistona ovat kaikki vuonna 1987 Suomessa syntyneet. Lue lisää…


Valtakunnallisen Kokemustoiminta-verkoston julkaisema opas on kirjoitettu avuksi ja tueksi kokemustoiminnassa mukana oleville henkilöille ja tahoille. Oppaan tarkoitus on avata kokemustoiminnan maailmaa, kokemustoiminta-verkostoa ja selkeyttää eri toimijoiden roolia siinä. Oppaan tarkoituksena on myös jakaa kokemustoimintaverkostossa hyviksi havaittuja käytänteitä kaikkien saataville. Tutustu Lue lisää…


Kaupunki toivoo asukkaiden ja järjestöjen vastaavan turvallisuuskyselyyn Joensuun kaupunki päivittää turvallisuussuunnitelmaansa ja siihen liittyvä asukkaiden kuuleminen käynnistyy. Joensuulaisten toivotaan vastaavan kyselyyn matalalla kynnyksellä, jotta heidän kokemastaan turvallisuustilanteesta kaupungissa saadaan kattava kuva. Kyselyyn voi vastata joko sähköisesti osoitteessa www.joensuu.fi/kyselyt tai täyttää Lue lisää…


Patentti- ja rekisterihallitus uudistaa yhdistysrekisterin tietojärjestelmät kokonaisuudessaan. Samalla kaikki yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat saavat Y-tunnuksen. Myös yhdistysrekisterin ilmoittamis- ja tietopalvelut uudistuvat. Uudistukset tapahtuvat alkaen 1.7.2019. Tutustu PRH:n sivuilla keskeisiin uudistuksiin ja muutoksiin


Yhteensä: 564