2019


Valtakunnallisessa Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -kehittämishankkeessa tavoitteena oli vahvistaa maahanmuuttajataustaisten nuorten sosiaalista osallisuutta ja edistää heidän pääsyään koulutukseen ja työhön.  Hankkeen tuloksena on syntynyt uusi työmalli, jolla pystytään kustannustehokkaasti tavoittamaan vaikeimmassa asemassa olevat 12–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret ja vastaamaan asiakaslähtöisesti heidän tarpeisiinsa. Lue lisää…


Sortavala-säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2019 apurahat jotka on tarkoitettu tutkimusapurahoiksi Sortavalan seudun ja muun Laatokan Karjalan alueen historiaan ja kulttuuriperinteeseen liittyvään tutkimukseen (väitöskirja, post. doc.) opiskeluapurahoiksi tukemaan sortavalais- ja laatokankarjalais-taustaisten opiskelijoiden korkeakoulututkintojen loppuun-saattamiseksi apurahaksi Sortavalaa ja Laatokan Karjalaa käsittelevään taiteelliseen, Lue lisää…


Järjestöjen sote-tulevaisuuskiertue rantautui Jyväskylään 16.9. Keskusteluteemat olivat isoja ja tunnelma tiivis. Yhdessä lähes 60 järjestötoimijan kanssa etsittiin vastauksia siihen, mitä edellisen hallituskauden sote-uudistuksesta on opittu, mitä opeista tulisi ottaa mukaan tällä hallituskaudella ja missä asioissa voisi konkreettisesti mennä eteenpäin. Pohdittiin Lue lisää…


TULE MUKAAN HYVÄÄN TARKOITUKSEEN   NÄLKÄPÄIVÄT TEHDÄÄN YHTEISVOIMIN Nälkäpäivä on valtakunnallinen keräys, joka toteutetaan vapaaehtoisten voimin. Lipaskerääjillä on olennaisen tärkeä rooli keräyksen onnistumisessa. Kerääjät tuovat esiin avun tarvetta ja levittävät auttamisen iloa! Kerätä voi myös nettilippaalla sosiaalisessa mediassa. Varoja kerätään Lue lisää…


Pohjois-Karjalan Martat ry hakee toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toiminnanjohtaja toimii myös Marttapalvelut Oy:n toimitusjohtajana. Tehtävä vaatii itsenäistä työotetta, erinomaisia sosiaalisia taitoja sekä koordinointikykyä. Olet luonteeltasi kehittäjä, mutta pidät jalat maassa ja talouden nyörit käsissäsi. Kirjallinen ja suullinen ilmaisusi on Lue lisää…


Tutustu toimintakalenteriin tästä! Matalan kynnyksen toimintakalenteri syksylle 2019 on julkaistu. Toimintakalenteri kokoaa yksiin kansiin järjestötoimintaa ja seurakunnan toimintaa Rovaniemellä. Toimintakalenterista löydät tietoa järjestöjen ja seurakunnan tarjoamasta neuvonnasta, vertaistuesta, tapahtumista sekä muista toiminnoista. Toimintakalenteri on luettavissa ja ladattavissa tästä linkistä. Julkaisua voi Lue lisää…


Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt syksyllä 2018 tulevan EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelun vuosille 2021-2027. Ohjelmatyön valmistelussa määritellään EU:n asetusten perusteella Suomen tarpeisiin vastaava strateginen tavoitekokonaisuus, tuettava toiminta ja hallinnon menettelyt. Ohjelmien toteuttamiseen Suomi saa EU:lta tukea kahdesta Lue lisää…


Yhteensä: 726