2019


Oikeusministeriön yhdistyslakia ja kansalaistoimintaa koskevan kansalaiskyselyn vastausaikaa on jatkettu 15.6. asti! Vastaa ja voit vaikuttaa tulevaisuuden lainsäädäntöön! Onko yhdistyksen hallinto vaikeaa? Pitäisikö yhdistyksen päätöksentekoa helpottaa tai pienimpien yhdistysten tilinpäätösvaatimuksia keventää? Oikeusministeriön työryhmä selvittää, miten yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa ja Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa maanantaina 20. toukokuuta. Neuvottelukunta päätti alkaa laatia kunnille suositusta järjestöyhteistyöhön liittyen. Suosituksen toivotaan tarjoavan kunnille eväitä siihen, miten järjestöyhteistyötä voidaan organisoida ja kehittää yhdessä eri alojen järjestöjen kanssa. Suosituksen laatimista tukee valtakunnallisessa Järjestöt mukana Lue lisää…


Avain säätiön Oivallus-työväline on kehitetty sosiaalisten taitojen itsearvioinnin tueksi ja asiakkaan kanssa käytävän keskustelun apuvälineeksi. Se auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään, mitä sosiaaliset taidot käytännössä tarkoittavat ja herättelee pohtimaan omaa toimintaa ja sen vaikutuksia muihin. Työvälineen avulla voidaan nostaa esille asiakkaan Lue lisää…


Kansallinen lapsistrategia Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän kansallista lapsistrategiaa pohjustavan työn tavoitteena on ollut lapsi- ja perheystävällisempi Suomi. Valmistelu tarjoaa perustan kansallisen lapsistrategian laadinnalle. Poikkihallinnollinen valmistelutyö on nojannut laajasti tutkittuun tietoon. Hankkeen ohjausryhmän alaisuudessa on toiminut alan Lue lisää…


Tule mukaan kertomaan kokemuksesi tulorekisteristä! Tulorekisteri kerää parhaillaan tietoa tulorekisterin palvelun käyttäjätyytyväisyydestä ja tulorekisterin käyttökokemuksia kyselytutkimuksella. Kerro kokemuksesi vastaamalla kyselyyn, joka on auki 16.6.2019 asti. Tulorekisteriin on vuoden 2019 alusta ilmoitettu kaikki palkat ja palkkiot, myös yhdistyksissä. Lue lisää kyselystä Lue lisää…


Museovirasto ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä työstävät parhaillaan aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmaa vuosille 2019–2022. Kokoamme toimeenpanon tueksi tietoa aineettoman kulttuuriperinnön toiminnasta ja kartoitamme näkemyksiänne ja tarpeitanne. Museovirastossa käytämme tätä aineistoa tukena työssä, jossa kevään aikana laadimme tulevan nelivuotisohjelman. Tällä kyselyllä pyrimme tavoittamaan Lue lisää…


Onnistunut toteutus ja ajankohtainen aihe ovat siivittäneet Suonenjoella Teatteri Lumon väen suunnittelemaan uusintaesityksiä Lankapuodin Minnasta syksylle 2019 (Ikäihmisten viikko vk 41)! Varatkaa bussi yhdistyksenne / ryhmänne väelle ja tulkaa ihmeessä nauttimaan ainutlaatuisesta kulttuurielämyksestä ja maittavasta ruuasta Vanhamäelle! Ilmoita kiinnostuksesi esityspakettiin; buukkaamme Lue lisää…


Yhteisen hyvän alusta -hankkeessa vahvistetaan palveluja tuottavien järjestöjen asemaa ja rakennetaan kumppanuuksia. Hankkeessa rakentuvan toimintamallin avulla palveluja tuottavat järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset tekevät yhteiskehittämistä ja jakavat osaamistaan. Toimintamallissa palveluja tuottavat toimijat pääsevät tekemään yhteismarkkinointia ja rakentamaan kumppanuuksia, tarjoten palveluiden käyttäjille Lue lisää…


Oletko saanut lähiaikoina tukea sähköiseen asiointiin tai laitteiden käyttöön vai kuuluuko digituen tarjoaminen työtehtäviisi tai organisaatiosi toimintaan? Auta meitä kehittämään digituen palveluita vastaamalla 2.5. – 26.5.2019 välisenä aikana Väestörekisterikeskuksen ja Työterveyslaitokseen kyselyyn, jonka löydät tästä linkistä. Kysely toteutetaan osana syksyllä Lue lisää…


Yhteensä: 592