Yhdistysinfo (Kaakkois-Suomi)


Yhä useamman vanhan ihmisen on vaikea saada tietoa, hoitaa asioitaan ja käyttää eri palveluita. He jäävät yhä monimutkaisemmassa ja digitalisoituvassa maailmassa sivuun täydestä kansalaisuudesta, kansalaisoikeuksista ja niihin kuuluvasta vallasta. Tutkimus perustuu kansalaistutkijoina toimineiden vanhojen ihmisten kokemuksiin erilaisista palveluista. He havainnoivat Lue lisää…


KokeNet on maksuton palvelu, jossa voi keskustella alkoholi-, mielenterveys- tai peliongelmista nimettömästi ja luottamuksella. Vastaajina ovat omasta tai läheisen päihde-, mielenterveys- tai peliongelmasta toipuneet kokemusasiantuntijat, jotka auttavat eteenpäin. KokeNetissä voi myös varata ajan Skypen välityksellä tapahtuvaan keskusteluun, jossa pääsee juttelemaan Lue lisää…


Asuntomessujen viimeisellä viikolla kylät jalkautuvat Kouvolan keskustaan traktoreineen, heinäpaaleineen ja kiinnostavine tuotteineen. Kyläjuhlaviikkoa vietetään 5.-11.8.2019, joilloin kävelykatu Manski täyttyy kylien tuotteista sekä monipuolisesta ohjelmasta ja oheistapahtumista. Laita kyläjuhlaviikko kalenteriisi ja seuraa tarkempaa ilmoittelua Kymenlaakson Kylät ry:n tiedotuskanavista: Verkkosivut ja Facebook-sivut.


Pohjois-Kymen Kasvun ESR-rahoitteinen KAIKU – Osallisena Kouvolassa -hanke tarjoaa hankkeeseen työllistettyjen nuorten osaajien avulla tukea ja vetoapua kouvolalaisille yhdistyksille. Tukea on tarjolla mm. graafiseen suunnitteluun, esitteiden ja esittelyiden tuottamiseen, sosiaalisen median kanavien (esim. Facebook) hyödyntämiseen sekä video- ja äänieditointiin. Apua on Lue lisää…


Leader Sepra suunnittelee uusien teemahankehakujen avaamista tulevana syksynä. Teemahanke on hanke, jonka kautta tukea voi hakea normaalia Leader-hanketta pienempään toimenpiteeseen ja myös hiukan tavallista hanketta pienemmällä vaivannäöllä. Pienellä hankkeella tarkoitetaan tässä maksimissaan muutamia tuhansia euroja maksavaa projektia. Nyt kerätään idoita hankesuunnitelmia Lue lisää…


Osaava vanhemmuus -hanke on Suomen Mielenterveys ry:n koordinoima, Sosiaali- ja terveysministeriön veikkauksen tuotoilla tukema hanke. Tarjoamme järjestöjen työntekijöille mahdollisuuden kouluttautua Lapset puheeksi -menetelmäosaajaksi ja materiaalia järjestöjen vapaaehtoisten Hyvä arki lapselle -koulutukseen. Myös Eksote kouluttaa Lp-menetelmään henkilökuntaansa ja kuntien varhaiskasvattajia vuosina Lue lisää…


Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, sekä suurelle yleisölle. Kokemustoimija on Kokemustoimintaverkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttama kokemustiedon jakaja. Kokemustoimijat ovat haastavan elämänkokemuksen omaavia, pitkäaikaissairaita, vammaisia henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa. Kokemustoimija Lue lisää…


Diakonia-ammattikorkeakoulun ja THL:n tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että syrjäytyneet saavat apua ja palveluja myöhemmin kuin koulutetut ja työssä olevat taustalla olevista ongelmista huolimatta. Tämä koskee esimerkiksi lastensuojelun sijoituksia, psykiatrista osastohoitoa ja päihdehoitoa. Osataanko erityisesti poikien ja nuorten miesten tuen tarvetta Lue lisää…


Yhteensä: 132