2019


Yhä useamman vanhan ihmisen on vaikea saada tietoa, hoitaa asioitaan ja käyttää eri palveluita. He jäävät yhä monimutkaisemmassa ja digitalisoituvassa maailmassa sivuun täydestä kansalaisuudesta, kansalaisoikeuksista ja niihin kuuluvasta vallasta. Tutkimus perustuu kansalaistutkijoina toimineiden vanhojen ihmisten kokemuksiin erilaisista palveluista. He havainnoivat Lue lisää…


KokeNet on maksuton palvelu, jossa voi keskustella alkoholi-, mielenterveys- tai peliongelmista nimettömästi ja luottamuksella. Vastaajina ovat omasta tai läheisen päihde-, mielenterveys- tai peliongelmasta toipuneet kokemusasiantuntijat, jotka auttavat eteenpäin. KokeNetissä voi myös varata ajan Skypen välityksellä tapahtuvaan keskusteluun, jossa pääsee juttelemaan Lue lisää…


Asuntomessujen viimeisellä viikolla kylät jalkautuvat Kouvolan keskustaan traktoreineen, heinäpaaleineen ja kiinnostavine tuotteineen. Kyläjuhlaviikkoa vietetään 5.-11.8.2019, joilloin kävelykatu Manski täyttyy kylien tuotteista sekä monipuolisesta ohjelmasta ja oheistapahtumista. Laita kyläjuhlaviikko kalenteriisi ja seuraa tarkempaa ilmoittelua Kymenlaakson Kylät ry:n tiedotuskanavista: Verkkosivut ja Facebook-sivut.


Pohjois-Kymen Kasvun ESR-rahoitteinen KAIKU – Osallisena Kouvolassa -hanke tarjoaa hankkeeseen työllistettyjen nuorten osaajien avulla tukea ja vetoapua kouvolalaisille yhdistyksille. Tukea on tarjolla mm. graafiseen suunnitteluun, esitteiden ja esittelyiden tuottamiseen, sosiaalisen median kanavien (esim. Facebook) hyödyntämiseen sekä video- ja äänieditointiin. Apua on Lue lisää…


Leader Sepra suunnittelee uusien teemahankehakujen avaamista tulevana syksynä. Teemahanke on hanke, jonka kautta tukea voi hakea normaalia Leader-hanketta pienempään toimenpiteeseen ja myös hiukan tavallista hanketta pienemmällä vaivannäöllä. Pienellä hankkeella tarkoitetaan tässä maksimissaan muutamia tuhansia euroja maksavaa projektia. Nyt kerätään idoita hankesuunnitelmia Lue lisää…


Aukioloaikamme muuttuvat taas 😀. Laajentunut ruoka-aputoimintamme aiheuttaa näin alkuun pientä säätöä. Ensi viikon (vko 30) alusta alkaen yhdistys on avoinna ma, ke ja pe klo 12.00-14.00. Eli siirrämme kelloa tunnin taaksepäin 😉⏳.


Voisitteko jakaa hetkiä arjestanne ilman perhettään Suomessa elävän lapsen tai nuoren kanssa?
Yksin ilman huoltajaa alaikäisenä maahan saapuneilla turvapaikanhakijataustaisilla lapsilla ja nuorilla ei ole omaa perhettä Suomessa.

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnalla voimme tarjota näille nuorille paremmat mahdollisuudet kotoutua, rakentaa oman näköistä hyvää elämää Suomessa, laajentaa sosiaalisia verkostojaan ja poistaa yksinäisyyden kokemuksia.

Yhdessä nuoren kanssa voi esimerkiksi jutella, harrastaa, tehdä läksyjä, laittaa ruokaa tai ulkoilla. Toimintaan osallistuvia lapsia ja nuoria asuu pääkaupunkiseudulla (erityisesti Espoossa) ja Keski-Uudellamaalla. Useimmat heistä ovat poikia.


Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen. Tässä toimintaympäristön arvioinnin työvaiheessa kuultiin alueen keskeisiä turvallisuustoimijoita, järjestötahoja, kaupungin vaikuttamistoimielimiä, yrittäjiä sekä kuntalaisia. Kuulemiset toteutettiin haastattelujen ja internet-kyselyjen avulla. Toimintaympäristön arvion tavoitteena oli saada laaja ja ajantasainen näkemys Joensuun alueen turvallisuustilanteesta. Lue lisää…


Yhteensä: 592