Opas tuetun vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n julkaisu Osallisuuden polku tarjoaa tuetun polun vapaaehtoistoimintaan ja helpottaa haastavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten pääsyä mukaan.  Opas on suunnattu erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, työttömille ja eläkeläisille. Perusajatus on tarjota yhteisö, jossa voi hyväksyvässä ilmapiirissä, toiminnan kautta tuoda esiin omia kykyjä, kehittää sosiaalisia taitoja ja saada positiivisia ryhmäkokemuksia.

Opas on tehty käytännönläheiseksi ja suunnattu järjestöjen ja yhdistysten toimijoille.

Opas löytyy osoitteesta: http://www.prolapinlahtiry.fi/wp-content/uploads/2019/11/osallisuudenpolku.pdf