Verkostot ja kumppanuus – Järjestöt työllisyyden edistäjinä -käsikirja

Vates -säätiö on julkaissut työllisyydenhoidon yhteistyön käsikirjan ”Verkostot ja kumppanuus – Järjestöt työllisyyden edistäjinä”.

Käsikirjassa paneudutaan yhteistyön merkitykseen työllisyydenhoidossa. Julkaisu tarjoaa kättä pidempää uusien yhteistyöverkostojen muodostamiseen ja olemassa olevien yhteistyömallien vahvistamiseen.

Julkaisu on suunnattu erityisesti niille kolmannen sektorin toimijoille, jotka edistävät osatyökykyisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden työllistymistä. Siitä kuitenkin hyötyvät kaikki muutkin työllisyydenhoidon toimijat, jotka työskentelevät samassa toimintaympäristössä ja
tavoittelevat samojen asiakkaiden etuja ja sujuvia palvelupolkuja.

Lue koko käsikirja: https://www.vates.fi/media/julkaisut_kirjat/keko_kasikirja_digitaalinen.pdf