Turvallisia vuosia muistiperheille -opas

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:n Turvallisesti kotona -hankkeen (2016–2019) julkaisusta tietoa turvallisesta kotona asumisesta muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen. Oppaassa kerrotaan, millaisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota muistisairautta sairastavan ihmisen kodissa ja miten turvallisuutta voidaan parantaa. Oppaan lopussa on myös kodin turvallisuuden tarkistuslista, jonka avulla voi tarkastella kodin turvallisuutta muistisairautta sairastavan ihmisen näkökulmasta.

Lue koko opas täältä