Valikkoverkon vuosijulkaisu: Vapaaehtoistoiminnan arvo

Mikä on vapaaehtoistoiminnan arvo? Kuinka vapaaehtoistoiminnan vaikutuksia voi mitata? Voiko vapaaehtoistoiminnan arvoa kuvata taloudellisilla mittareilla? Mikä on vapaaehtoistoiminnan itseisarvo ja sen merkitys yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle? Mitkä hyveet liittyvät vapaaehtoistoimintaan ja mikä on hyvän tekemisen filosofia?

Valikkoverkoston vuosijulkaisu vastaa näihin ja moneen muuhun kysymykseen vapaaehtoistoiminnan arvosta.
• Tilaa julkaisun painettu versio tällä lomakkeella
• Maksuton sähköinen versio julkaistaan 16.12. Kansalaisareenan sivuilla
• Kuuntele julkaisun kirjoittajien kiinnostavat puheenvuorot aiheesta julkistamistilaisuudessa 16.12.