Kysely kestävän kehityksen tuntemuksesta ja näkymisestä järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa

Kysely kestävän kehityksen tuntemuksesta ja näkymisestä järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa

Hyvä yhdistys-/järjestötoimija,

 

Keräämme taustatietoa kestävän kehityksen tuntemuksesta ja näkymisestä järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa. Kyselyn tavoitteena on tukea Itä-Suomen yliopiston ja Opintokeskus Kansalaisfoorumin kansainvälisen yhteishankkeen suunnittelua. Kyselyn vastauksia käsitellään anonyymisti ja tulokset julkaistaan vain yhteenvetomuodossa ilman jäljitettävää kytköstä vastaajiin tai heidän edustamiinsa organisaatioihin. Vastausten avulla suuntaamme hankkeen toimintaa vastaamaan järjestöjen todellisia tarpeita aiheeseen liittyen.

 

Vastaamiseen menee n. 20 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 15.11.2019 asti.

 

Suurkiitos vastauksistanne jo etukäteen!

 

Ystävällisin terveisin, hanketiimin puolesta

Mari Tapio, Kansalaisfoorumi

koulutussuunnittelija
Kansalaisfoorumi
Vernissakatu 8 A
FI-01300 Vantaa
tel.+358 50 4714347
https://kansalaisfoorumi.fi/