Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -käsikirja tarjoaa käytäntöjä nuorten parissa työskenteleville

Kotouttaminen.fi: Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -hankkeen tarkoituksena oli kehittää työmalli eri toimijoiden välille, jossa suurimmassa syrjäytymisriskissä olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret tavoitetaan ja he saavat tarvitsemansa palvelut.

Hankkeen tavoitteena oli myös vahvistaa maahanmuuttajataustaisten nuorten sosiaalista osallisuutta ja edistää heidän pääsyään koulutukseen ja työhön.

Hankkeen tuloksena on syntynyt uusi työmalli, jolla pystytään kustannustehokkaasti tavoittamaan vaikeimmassa asemassa olevat 12–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret ja vastaamaan asiakaslähtöisesti heidän tarpeisiinsa.

 

Lue lisää kotouttaminen.fi -sivustolta ja lataa käsikirja