Leader Sepra: Tulossa tukea pikkuhankkeille

Leader Sepra suunnittelee uusien teemahankehakujen avaamista tulevana syksynä. Teemahanke on hanke, jonka kautta tukea voi hakea normaalia Leader-hanketta pienempään toimenpiteeseen ja myös hiukan tavallista hanketta pienemmällä vaivannäöllä. Pienellä hankkeella tarkoitetaan tässä maksimissaan muutamia tuhansia euroja maksavaa projektia.

Nyt kerätään idoita hankesuunnitelmia varten.

Yhteystiedot ja lisätietoa hankkeesta löydät Leader Sepran kotisivuilta