Onko järjestönne kohderyhmänä lapset ja perheet? Nouseeko kohtaamisissa esiin vanhemmuus?

Osaava vanhemmuus -hanke on Suomen Mielenterveys ry:n koordinoima, Sosiaali- ja terveysministeriön veikkauksen tuotoilla tukema hanke. Tarjoamme järjestöjen työntekijöille mahdollisuuden kouluttautua Lapset puheeksi -menetelmäosaajaksi ja materiaalia järjestöjen vapaaehtoisten Hyvä arki lapselle -koulutukseen. Myös Eksote kouluttaa Lp-menetelmään henkilökuntaansa ja kuntien varhaiskasvattajia vuosina 2019-2020.

Lapset puheeksi -menetelmä perustuu Suomen Mielenterveys ry:n koordinoimien Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmien joukkoon. Päämääränä on tukea lapsen hyvää kehitystä ja ehkäistä yli sukupolvien siirtyviä ongelmia. Menetelmää käytetään tilanteissa, joissa vanhemmuuden voimavaroja verottaa jokin iso tekijä perheen arjessa, esimerkiksi vanhemman fyysinen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelma, työttömyys tai avioero.

Maksuton Lapset puheeksi- keskustelu ja neuvonpitokoulutus järjestetään Lappeenrannassa Lappeen seurakuntatalolla (Kirkkokatu 10, 4.krs neuvotteluhuone) 5.9.19, 24.10.19 ja 21.11.19 klo 9.30-15.30. Koulutus on suunnattu järjestöissä työskenteleville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi menetelmän tausta ja pureudutaan käytäntöön. Toisena koulutuspäivänä keskitytään koulutettavien menetelmäohjaukseen ja käydään läpi vapaaehtoisille suunnatun Hyvä arki lapselle -koulutuksen materiaali. Kolmantena koulutuspäivänä jatketaan menetelmäohjausta ja opiskellaan Lapset puheeksi -neuvonpidon perusteet. Koulutukseen mahtuu max. 20 osallistujaa. Kouluttajina toimivat Marja Uotila (Osaava vanhemmuus –hankkeen projektipäällikkö) ja Olli Ahonen (menetelmäkoordinaattori Kasvun tuki/ Suomen Mielenterveys ry).
Lounas ja kahvi ovat omakustanteiset.
Ilmoittautuminen 12.8.19 mennessä jenni.tolvanen@mieli.fi
Lisätietoja www.mieli.fi/osaavavanhemmuus / www.mieli.fi/lapsetpuheeksi